Skip to main content

PVV: linkse activisten verdoezelen verkrachtingszaken van Palestijnen

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over verkrachtingen van vredesactivistes door Palestijnen in Judea en Samaria.

1.)
Kent u het bericht “Arabs Harass Female 'Peace' Activists; Left Silences Victims”(*)?

2.)
Klopt het dat vrouwelijke vredesactivisten die naar Judea en Samaria gaan om steun te betuigen aan Palestijnse verzetsgroepen, daar systematisch worden gemolesteerd en verkracht door leden van die groepen?

3.)
Onderschrijft u dat het bewust verhullen van verkrachtingen en lichamelijke en fysieke intimidatie/ geweld van en tegen vrouwelijke vredesactivisten door de Palestijnen in Judea en Samaria, om dezelfde Palestijnen niet te beledigen, de omgekeerde wereld is?

4.)
Bent u met mij  van mening dat linkse activisten die verkrachte vrouwelijke vredesactivisten onder druk zetten om geen aanklacht hierover in te dienen – met als reden de strijd tegen de “bezetting” niet te beschadigen – Israël ten koste van alles, zelfs de waarheid, in een zwart daglicht willen plaatsen?

5.)
Erkent u dat de linkse activisten kennelijk alles uit de kast halen om Israël te veroordelen met betrekking tot de “bezetting”, maar zelf crimineel gedrag verdoezelen en zelfs bevorderen door de verkrachtingsslachtoffers het recht te ontnemen aangifte te doen omtrent het aangedane leed? En daarmee die linkse activisten in feite zelf medeplichtig worden en dus crimineel?

6.)
Zijn er gevallen bij u bekend omtrent Nederlandse slachtoffers van dergelijk seksueel geweld? Zo ja, welke maatregelen heeft u genomen c.q. bent u bereid hieromtrent te nemen?

7.)
Wilt u een nader onderzoek in (doen) stellen naar dit fenomeen om zo veel mogelijk feiten boven water te krijgen?

 (*) Arabs Harass Female 'Peace' Activists; Left Silences Victims, Israelnationalnews.com