Skip to main content

PVV wil beveiligingsplan voor documenten van de Hoge Raad

Vragen van het lid de Roon (PVV) aan de minister van Justitie over verlies van vertrouwelijke stukken door een lid van de Hoge Raad.

1.)
Heeft u kennis genomen van het bericht ‘tas met dossiers Hoge Raad gestolen’ (*)?

2.)
Zijn de feiten in dit bericht waar? Zo ja, bent u met mij van mening dat de raadsheer van de Hoge Raad zeer onzorgvuldig heeft gehandeld door de vertrouwelijke stukken in een bagagerek van een trein te leggen? Zo neen, waarom niet?

3.)
Wat zijn de gevolgen van het verlies van deze dossiers voor de afhandeling van de zaken waarop die dossiers betrekking hebben?

4.)
Is de landelijke richtlijn (**) , welke per gerecht dient te worden uitgewerkt in een lokaal beveiligingsplan, ook van toepassing voor de Hoge Raad der Nederlanden? Zo ja, bestaat er voor de Hoge Raad zo een beveiligingsplan en wat wordt daarin bepaald omtrent het meenemen door raadsheren of medewerkers van dossierstukken in het openbaar vervoer of in privévervoer? Zijn die regels naar uw oordeel voldoende? Zo neen, waarom niet en wat kan daaraan worden gedaan?

5.)
Indien voornoemde richtlijn niet op de Hoge Raad van toepassing is en/of er geen beveiligingsplan voor de Hoge Raad bestaat: op welke wijze gaat u bevorderen dat er voor de Hoge Raad deugdelijke voorschriften gaan gelden om risico's m.b.t. de behandeling van vertrouwelijke stukken door leden en/of medewerkers van de Hoge Raad zo veel mogelijk terug te dringen?

6.)
Zijn er regels ten aanzien van het disciplinair straffen van rechters indien zij op onzorgvuldige wijze vertrouwelijke stukken vervoeren? Zo neen, zijn er naar uw oordeel dan redenen om een disciplinaire straf voor rechters die vertrouwelijke stukken onzorgvuldig vervoeren in te voeren?

(*) Tas met dossiers Hoge Raad gestolen, Telegraaf.nl 
(**) Zie uw beantwoording van vragen in Aanhangsel van de Handeling van de Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, nr 2505.