Skip to main content

SV inzake kritiek van VN Mensenrechtenraad op Israël

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken n.a.v. veroordeling van Israël door de VN Mensenrechtenraad.

1.)
Kent u het bericht 'VN: Israël zat fout bij aanval Gaza-konvooi' (*)?

2.)
Onderschrijft u de kritiek op de Mensenrechtenraad, inhoudende dat de Raad wordt gedomineerd door landen die de mensenrechten zelf niet erg nauw nemen?

3.)
Bent u het tevens met mij van mening dat er een anti-Israëlische cultuur heerst in de Raad, aangezien mensenrechtenschendingen in bijvoorbeeld Darfur, Noord-Korea of Zimbabwe niet worden besproken, maar Israël wel keer op keer wordt veroordeeld?

4.)
Hoe beoordeelt u de objectiviteit van de Mensenrechtenraad? Bent u het met mij eens dat de Raad net zo objectief is als dat Saoedi-Arabië dat is ten opzichte van vrouwenrechten?

5.)
Onderschrijft u dat de uitkomst van het onderzoek van de Mensenrechtenraad niet serieus genomen kan worden, gezien de reputatie van de Mensenrechtenraad? En Israël dus in zijn recht staat het onderzoek te verwerpen? Zo neen, waarom niet?

6.)
Onderkent u dat het democratische Israël een respectabel land is dat zorgvuldig omgaat met het internationaal recht, en wanneer dat nodig is, wel degelijk misstanden onderzoekt? En dat dit blijkt uit de medewerking die Israël verleent aan een aparte VN onderzoeksgroep, opgezet door secretaris-generaal Ban Ki-Moon van de Verenigde Naties,  onder leiding van de voormalige minister-president van Nieuw-Zeeland Geoffry Palmer en voormalig Colombiaans president Alvaro Uribe, waarvan de resultaten nog bekend moeten worden gemaakt? (**)

(*) VN: Israël zat fout bij aanval Gaza-konvooi, Telegraaf.nl
(**) Turkey lauds UN report on Gaza flotilla, Haaretz.com