Skip to main content

PVV: christenen in Egypte moeten beter beschermd worden tegen islamitische haat en gewelddadigheid

Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over de rol van de Egyptische veiligheidsdienst bij spanningen tussen moslims en christenen.

1.)Kent u het bericht “Egyptian State Security Behind Anti-Church Demonstrations”(*)?

2.)Klopt het dat moslims in Egypte de afgelopen maand zeer bedreigende acties hebben gevoerd tegen de Koptische christenen?

3.)Klopt het dat deze haatzaaiers geen strobreed in de weg is gelegd door de Egyptische veiligheidsdiensten, die er wel genadeloos op los slaan als er wordt gedemonstreerd over onderwerpen als democratie en verkiezingsfraude?

4.)Kunt u bevestigen dat bij zo’n demonstratie op 8 oktober 2010 in Alexandrië het hoofd van de staatsveiligheidsdienst aanwezig  was?

5.)Onderschrijft u het beeld dat de Egyptische veiligheidsdiensten deze bedreigende acties van moslims tegen christenen toestaan om de islamitische haat en gewelddadigheid af te keren van de overheid en tegen de christenen, die met het oog op de komende verkiezingen angst aangejaagd moet worden?

6.)Bent u bereid om, zo mogelijk samen met andere democratische rechtsstaten, uw bezorgdheid uit te spreken bij de Egyptische regering en  te eisen dat de christenen in Egypte beter worden beschermd tegen islamitische haat en gewelddadigheid? Zo neen, waarom niet?

(*) Aina.org