Skip to main content

PVV: onmiddellijke stop op bekeuren snelheidsovertredingen autosnelwegen

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Veiligheid en Justitie over handhavingsbeleid snelheidsovertredingen op autosnelwegen.

Zie ook 'PVV meteen in de aanval', op Volkskrant.nl

1.)
Bent u bereid -gelet op de afspraak in het regeerakkoord om de maximumsnelheid op autosnelwegen waar nu een maximumsnelheid geldt van 120 km/uur te verhogen naar 130 km/uur - om totdat die verhoging wettelijk is geregeld, geen administratieve boetes meer op te laten leggen ter zake van snelheidsovertredingen tot 11 km per uur op die snelwegen en de na uw be√ędiging terzake opgelegde boetes in te laten trekken? Zo neen, waarom niet?

2.)
Bent u ook bereid om hetzelfde te doen m.b.t. dergelijke snelheidsovertredingen, gepleegd na het bekend worden van het regeerakkoord? Zo neen, waarom niet?