Skip to main content

SV over beeindiging samenwerking Israel en Unesco

Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) inzake beëindiging samenwerking Israël met UNESCO.

1.)
Kent u het bericht “Israel: UNESCO West Bank Decision 'Absurd'”(*)?

2.)
Israël heeft aangekondigd dat het elke samenwerking met UNESCO opschort wegens haar beslissing het Joodse heiligdommen te herklasseren als een islamitische moskee. Kunt u dit bevestigen?

3.)
Deze opschorting zal net zo lang duren totdat UNESCO haar besluit terugdraait. Bent u het met mij eens dat UNESCO hierdoor de Palestijnse Autoriteit in feite steunt  in het streven om Israël te delegitimiseren?

4.)
Kunt u zich vinden in het standpunt van premier Netanyahu dat deze poging om het volk van Israël los te maken van zijn cultureel-historisch erfenis absurd is?

5.)
Bent u bereid, indien dit bericht juist en correct is,  UNESCO op te roepen dit besluit per ommegaande ongedaan te maken?

(*) foxnews.com