Skip to main content

PVV onderstreept onbetrouwbaarheid van palestijnse autoriteit

Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over uitlatingen van palestijns leider Abbas, over het verbreken van afspraken.

1.)
Kent u het bericht "Palestinian leader: we are free to break agreements"(*)?

2.)
Kunt u bevestigen, dat Mahmoud Abbas heeft verklaard dat het de palestijnen vrij staat om te allen tijde afspraken met Israel te verbreken?

3.)
Was dit een algemene verklaring van Abbas of sprak hij over bepaalde afspraken met Israël? In het laatste geval: welke (soort) afspraken?

4.)
Hoe beoordeelt u deze verklaring van Abbas?

5.)
Bent u op de hoogte van het feit dat door of onder verantwoordelijkheid van de palestijnse autoriteit in de Arabische taal zeer regelmatig uitlatingen worden gedaan die totaal afwijken van uitlatingen van of onder verantwoordelijkheid van die autoriteit in westerse talen (**)? In het bijzonder dat uit de uitlatingen in het arabisch blijkt dat de palestijnen het bestaansrecht van Israël ontkennen en het zogenoemde vredesproces uitsluitend gebruiken om de positie van Israël verder te ondergraven?

6.)
Bent u het met ons eens, dat de palestijnse autoriteit regelmatig met gespleten tong spreekt en zich daarmee schuldig maakt aan het door de islam gelegitimeerde bedrog jegens niet-moslims (taqqiya)?

7.)
Bent u het met ons eens, dat deze notoire onbetrouwbaarheid er voor pleit om de Nederlandse steun aan de palestijnse autoriteit onmiddellijk te eindigen? 

(*) Israeltoday.co.il
(**) www.palwatch.org