Skip to main content

PVV: diplomatenrapport over Jeruzalem moet in de prullenbak

De PVV-fractie in de 2e Kamer vraagt de minister van Buitenlandse Zaken om krachtig afstand te nemen van een uitgelekt rapport van EU-diplomaten in Ramallah en Jeruzalem.

In dat rapport wordt vooruitgelopen op het eenzijdig uitroepen van een Palestijnse staat. “Deze diplomaten betonen zich vrienden van de corrupte PLO. De minister moet hen tot de orde roepen”, aldus Raymond de Roon (PVV-woordvoerder Buitenlandse Zaken in de 2e Kamer). 

Vragen van de leden De Roon, Kortenoeven, Bontes en Wilders (allen PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken n.a.v. een rapport van “EU-diplomaten” over Jeruzalem: 

1.)
Kent u de berichtgeving dat “EU-diplomaten” een rapport aan het Politiek en Veiligheidscomité hebben gezonden, waarin wordt aanbevolen om Oost-Jeruzalem te behandelen als ware het de hoofdstad van een Palestijnse staat  (*) ? 

2.)
Bent u het met ons eens dat Jeruzalem de ondeelbare hoofdstad is van de staat Israël en dat iedere suggestie dat een deel van die stad aan enige andere staat moet toebehoren, verwerpelijk is? Zo neen, waarom niet?

3.)
Bent u het met ons eens dat zo’n rapport op onaanvaardbare wijze vooruitloopt op de uitkomst van onderhandelingen en politiek steun geeft aan degenen die de eenzijdige uitroeping van een Palestijnse staat wensen (**)? Zo neen, waarom niet? 

4.)
Wilt u afstand nemen van aanduiding van Oost-Jeruzalem als hoofdstad van een (toekomstige) Palestijnse staat? Zo neen, waarom niet? 

5.)
Hebben Nederlandse diplomaten bijgedragen aan de totstandkoming van dat rapport? Zo ja, wilt u dan afstand nemen van hun deelname daaraan en hen tot de orde roepen? 

6.)
Wilt u ook afstand nemen van de oproepen in het rapport, zoals een boycot van Israëlische producten, het voeren van een publicitaire campagne tegen Israëlische producten, het geen gebruik maken van dienstverlening door Israëlische ondernemers, het ondersteunen van het openen van kantoren van de PLO in Jeruzalem, het aanzetten van diplomaten om aanwezig te zijn bij ontruimingen e.d. van panden en de oproep tot EU-interventie tegen Israëlisch justitieel optreden in Jeruzalem? Kortom, wilt u het rapport naar de prullenbak verwijzen? Zo neen, waarom niet? 

(*) www.haaretz.com

(**)www.haaretz.com