Skip to main content

Kamervragen over dreigende vernieling graftombes Iran

Vragen van de leden De Roon en Kortenoeven (beiden PVV), Voordewind (CU), Ormel (CDA) en van der Staaij (SGP) aan de minister van Buitenlandse Zaken over dreigende vernieling graftombes in Iran:

1.)
Kent u het bericht “graftombes Esther en Mordechai” onder vuur ? (*)

2.)
Klopt het dat aan deze bij het joodse purimfeest belangrijke tombes de pelgrimsstatus is ontnomen door de Iraanse autoriteiten?

3.)
Klopt het ook dat daarmee de Iraanse overheid deze tombes niet langer wenst te beschermen tegen vandalen?

4.)
Wilt u er bij de Iraanse autoriteiten op aandringen dat deze de tombes wèl beschermt tegen radicale islamieten die aankondigen de tombes te zullen vernielen?

Zo neen, waarom niet?

(*) Nederlands Dagblad,  17 januari 2011