Skip to main content

PVV: weer de moslim broederschap uit Egyptische regering

Buitenlandwoordvoerder Raymond de Roon wil dat de minister van Buitenlandse Zaken klip en klaar aan de Egyptische regering duidelijk maakt, dat invloed van de moslim broederschap op het bestuur van Egypte niet acceptabel is." In dat geval moet Nederland de associatieovereenkomst van de EU met Egypte opzeggen" aldus de Roon. Hij vindt het ook onaanvaardbaar dat de moslim broederschap door de Egyptische regering is uitgenodigd voor een " dialoog over de toekomst van Egypte" en de koptische christenen in dat land niet bij zo´n dialoog wordt betrokken.

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over transitiegesprekken in Egypte:

1.)
Kent u de berichten dat de Egyptische regering de moslim broederschap uitnodigt voor een " dialoog over de toekomst" en tegelijk de koptische christenen uitsluit van dergelijke gesprekken? (*)

2.)
Bent u het met mij eens, dat het programma van de moslim broederschap, dat onder andere invoering van de sharia, censurering van media en achterstelling van vrouwen omvat, geen bijdrage kan zijn aan democratie en rechtsstaat? Zo neen, waarom niet?

3.)
Wilt u er bij de Egyptische regering op aandringen de moslim broederschap, die niet alleen de islam als de ware vertolking van democratie beschouwt (**), geen podium in de toekomst van Egypte te geven? Zo neen, waarom niet?

4.)
Wilt u de Egyptische regering duidelijk maken dat Nederland de EU-Egypte associatieovereenkomst zal opzeggen als de moslim broederschap invloed krijgt op het bestuur van Egypte? Zo neen, waarom niet?

(*) AINA

(**) Jerusalem Center for Public Affairs