Skip to main content

PVV: feest niet mee met Desi Bouterse

Herinvoering van de feestelijke herdenking in Suriname van de militaire coup door Bouterse op 25 februari 1980, is een klap in het gezicht van de slachtoffers van het militaire bewind. Bouterse steekt daarmee zijn middelvinger op naar allen die waarde hechten aan democratie en rechtsstaat.

“Bouterse laat zien dat hij geen steek is veranderd. Daarom moet Nederland de viering van die feestdag boycotten en de Nederlandse vlaggen op de ambassade en residentie in Paramaribo op die dag half stok te laten hangen. De regering moet andere landen met diplomatieke vertegenwoordiging in Paramaribo overhalen hetzelfde te doen” aldus PVV-woordvoerder Raymond de Roon.

Vragen van de leden De Roon en Bontes (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over het uitroepen van dag van staatsgreep door Bouterse als Surinaamse nationale feestdag: 

1.)
Kent u het bericht “Bouterse maakt feestdag van coup” ?(*) 

2.)
Bent u het met mij eens, dat de militaire coup op 25 februari 1980 door Bouterse en zijn trawanten een schanddaad was? 

3.)
Zo ja, wilt u dan aan de Surinaamse regering overbrengen dat Nederland een feestelijke herdenking van die schanddaad een bruskering vindt van de slachtoffers van het Surinaams militair bewind en van de democratische rechtsstaat? 

4.)
Wilt u bevorderen dat Nederland de feestelijke herdenking van die schanddaad volledig zal boycotten? 

5.)
Wilt u bepalen dat op die dag de Nederlandse vlaggen op de ambassade en de residentie van de Nederlandse ambassadeur in Paramaribo half stok zullen worden gehesen? 

6.)
Wilt u bepleiten dat ook andere diplomatieke vertegenwoordigingen in Paramaribo eenzelfde gedragslijn zullen volgen? 

(*) NOS.nl