Skip to main content

PVV wil internationale aanpak van islamitisch geweld

Nu ook in Ethiopië gewelddadigheden van moslims tegen christenen zijn uitgebroken, vragen PVV-kamerleden De Roon en Bontes aan de minister van Buitenlandse Zaken om het oprukkend islamitisch geweld aan de orde te stellen in de VN mensenrechtenraad.

Vragen van de leden De Roon en Bontes (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over aanvallen van moslims op christenen in Ethiopië: 

1.)
Kent u de berichtgeving over recente agressie van moslims tegen christenen in Ethiopië (*)?

2.)
Kunt u bevestigen dat christenen in Ethiopië het doelwit zijn van fysiek geweld en brandstichtingen door moslims? 

3.)
Bent u het met ons eens dat het internationaal patroon (naast Ethiopië ook  in Egypte, Pakistan, Palestijns gebied, Somalië (**)  van agressie van aanhangers van de islam tegen christenen ook vraagt om een internationale reactie daarop? Zo neen, waarom niet? 

4.)
Bent u bereid om dit aan de orde te stellen in de 16e vergadering van de VN mensenrechtenraad en daar adequate maatregelen te verlangen? Zo neen, waarom niet? 

5.)
Wilt u bij de Ethiopische regering aandringen op doeltreffende bescherming van mensen tegen agressie door islamieten? Zo neen, waarom niet?

 

(*) http://www.persecution.org/2011/03/01/christian-students-attacked-by-muslim-mob-in-ethiopia/#

http://www.persecution.org/2011/03/03/developing-ethiopian-muslims-burn-down-five-churches-more-attacks-feared/#

http://www.persecution.org/2011/03/04/update-ethiopian-muslims-kill-christian-burn-more-churches-and-christian-homes-in-ongoing-attacks/#

 

(**)http://www.persecution.org/2011/03/07/two-dead-church-torched-in-egypt/#

      http://www.persecution.org/2011/03/06/nearly-4000-muslims-attack-christian-homes-in-egypt-torch-church/#

      http://www.persecution.org/2011/03/02/islamists-assassinate-pakistans-sole-christian-minister-and-an-old-icc-friend/# 

      http://www.persecution.org/2011/03/05/leader-of-palestinian-salafi-jihadi-group-it-is-permissible-to-kill-jewish-and-christian-civilians-in-jihad-since-they-are-fundamentally-not-innocent/#

http://www.persecution.org/2011/02/23/somali-islamists-kill-24th-christian-convert-another-convert-escapes/# 

http://www.persecution.org/2011/02/19/islamists-seize-land-from-believers/#