Skip to main content

PVV verafschuwt de verheerlijking van Palestijnse zelfmoordterroriste door een VN-organisatie

PVV-kamerlid Raymond de Roon heeft aan de minister van Buitenlandse Zaken vragen gesteld over berichten dat een organisatie van de Verenigde Naties de Palestijnse zelfmoordterroriste Wafa Idris vereert door een voetbaltoernooi naar haar te vernoemen.

Deze terroriste is verantwoordelijk voor een bomaanslag met een dode en meer dan 150 gewonden. Ook de Palestijnse autoriteit maakt zich schuldig aan persoonsverheerlijking van Idris door haar ten voorbeeld te stellen aan jongeren. “Het is een hoogst kwalijke zaak dat onze regering organisaties financiert die bijdragen aan verheerlijking van geweld”, aldus De Roon. “Dat moet onmiddellijk ophouden” wat hem betreft.

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over verering van een zelfmoordterroriste door UNRWA:

1.)
Klopt het, dat de VN-organisatie UNRWA een Palestijnse zelfmoordterroriste vereert door een voetbaltoernooi in een UNRWA-jeugdcentrum naar haar te vernoemen (*)?

2.)
Is het tevens correct dat de zogenaamde Palestijnse Autoriteit deze zelfmoordterroriste regelmatig presenteert als held en rolmodel voor jongeren door plaatsen en evenementen naar haar te vernoemen?

3.)
Zo ja, wilt u dan met kracht aan UNRWA en de Palestijnse Autoriteit duidelijk maken dat Nederland niet gediend is van verheerlijking van terroristen en geen financiële of andere steun kan geven aan organisaties die zich daar mee inlaten? Zo neen, waarom niet?

 

(*) Palestinian Media Watch