Skip to main content

Schriftelijke vragen over verkoop chemische wapens door Lybische rebellen

Vragen van de leden De Roon, Bontes en Brinkman (allen PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie over verkoop van chemische wapens door Lybische rebellen aan Hamas en Hezbollah:

1.)
Zijn er aanwijzingen dat Libische rebellen chemisch wapentuig uit buitgemaakte voorraden van Kadaffi hebben verkocht aan Hamas en/of Hezbollah (*) ?

2.)
Zo ja, kunnen de Nederlandse strijdkrachten die nu worden ingezet om een wapenembargo tegen Libië te helpen handhaven ook worden ingezet om eventuele uitvoer van die chemische wapens uit Libië te detecteren en dat aan Israël te melden? Bent u bereid om die opdracht aan de Nederlandse strijdkrachten te verstrekken? Zo neen, waarom niet?

 

(*) http://www.debka.com/article/20811