Skip to main content

Schriftelijke vragen over Al Qaeda emiraat in Yemen

Vragen van de leden De Roon en Brinkman (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Defensie over de vestiging van een Al Qaeda emiraat in Yemen:

1.)
Klopt het dat Al Qaeda een fundamentalistisch emiraat heeft uitgeroepen in de provincie Abyan van Yemen (*) ?

2.)
Heeft Al Qaeda daadwerkelijk controle over die provincie? Zo ja, deelt u dan onze mening dat het islamitisch terrorisme hiermee een belangrijke slag heeft geslagen? Bent u met ons van mening dat de internationale gemeenschap zich moet beraden over de manier waarop dit ongedaan kan worden gemaakt? Zo neen, waarom niet? 

3.)
Vormt dit op korte of langere termijn een bedreiging voor de piraterijbestrijding in de Golf van Aden, nu de provincie Abyan immers aan de Golf ligt? Zo ja, op welke wijze kan die bedreiging worden afgewend?

4.)
Zijn er aanwijzingen dat piraten vanuit die provincie opereren of er hun toevlucht zoeken? Zo niet, wilt u de 2e Kamer onverwijld op de hoogte stellen wanneer dit wel het geval is?

 

(*)  http://www.al-shorfa.com/cocoon/meii/xhtml/en GB/newsbriefs/meii/newsbriefs/2011/04/01/newsbrief-01