Skip to main content

PVV: erkenning van Palestijnse staat hindert het vredesproces

Raymond de Roon (woordvoerder buitenlandse zaken in de 2e Kamerfractie van de PVV) vraagt de minister van Buitenlandse Zaken om zich te verzetten tegen iedere erkenning van een Palestijnse staat, voordat het midden-oosten vredesproces heeft geresulteerd in een alomvattend vredesaccoord. De minister moet verhinderen dat Europese landen of de Europese Unie daar zelfs maar toespelingen op maken.

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over erkenning van Palestijnse staat als pressiemiddel:

1.)
Kent u het bericht “France considers recognizing palestinian state” (*)  ?

2.)
Bent u het met mij eens, dat erkenning van een Palestijnse staat een buitengewoon slecht pressiemiddel is om het midden-oosten vredesproces te stimuleren en geheel buiten beschouwing moet blijven, voordat het midden-oosten vredesproces heeft geresulteerd in een alomvattend vredesaccoord? Zo neen, waarom niet?

3.)
Wilt u zo spoedig mogelijk uw franse en andere europese collega’s er van overtuigen dat iedere uitlating over een eventuele premature erkenning van een Palestijnse staat slechts contraproductief kan zijn? Zo neen, waarom niet?

4.)
Wilt u bevorderen dat de Europese Unie, als lid van het zgn Kwartet, iedere suggestie over een erkenning van een Palestijnse staat achterwege laat voordat het midden-oosten vredesproces heeft geresulteerd in een alomvattend vredesaccoord?

(*)  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4059638,00.html