Skip to main content

PVV vindt dat de regering verder moet gaan om de flotilla van Hamasvrienden te boycotten

Lees hier de bijdrage van Raymond de Roon (eerste woordvoerder buitenlandse zaken van de PVV-fractie in de Tweede Kamer) in het spoeddebat daarover op 28 april 2011:

Voorzitter, 

De voorgenomen flotilla naar Gaza, zou tot doel hebben om de ondraaglijke situatie daar te verlichten. Ondraaglijk in vergelijking waarmee, vraag ik mij af. Waar in de islamitische wereld is het leven wel draaglijk? In de meeste islamitische landen willen mensen, vooral jongeren, het liefst onmiddellijk weg naar een westers land. 

De gemiddelde levensverwachting van de Gazanen bedraagt 72 jaar. In de Islamitische wereld staan ze daarmee in de hogere regionen en is hun levensverwachting hoger dan die in Egypte, Marokko, Iran en zelfs Turkije (71,8). Alleen de rijkste islamitische olielanden zoals Oman, Bahrein en Saoedi-Arabie scoren vwb levensverwachting ietsje beter dan de Gazanen.

Vlgs het internationale Rode Kruis is van een humanitaire crisis in Gaza dan ook geen sprake. 

Vz, dé grote problemen in de Gazastrook zijn vetzucht en verveling. Maar het grootste probleem is dat verschrikkelijke Hamasbewind en de aanwezigheid van andere terroristen, met hun oorlogshitserij en haatzaaierij. Het is aan de Gazanen zelf om daar een eind aan te maken. Zolang ze dat niet doen, zullen ze onder dát juk moeten leven met alle gevolgen van dien, inclusief controle door Israel van de goederen die worden ingevoerd. Een legitieme controle die erop is gericht om goederen te weren, die aan terroristen en oorlogshitsers dienstig kunnen zijn in hun streven om Israel van de kaart te vegen. 

En dat brengt me bij die onzalige flotilla 2, wederom georganiseerd door de Turkse terroristische organisatie IHH.  De leider daarvan, Bülent Yilderim, heeft op 7 april in een speech in Alanya nog gezegd dat zij “niet bang zijn om als martelaren te sterven en  … “dat zij hun tocht naar de Al Aqsamoskee zullen voltooien”.

Zo’n uitspraak, leg ik naast het streven van Hamas om “de Zionistische entiteit” uit te roeien. De samenwerking tussen IHH en de terroristen van Hamas en andere andere extremisten in de Gazastrook, is maar op een doel gericht: vernietiging van Israel.

En wat is de bijdrage van de flotilla aan dat streven? Opheffing van de controle gericht tegen invoer van wapentuig en andere nuttige goederen in de islamitische strijd tegen Israel.  Dat is het doel en niets anders. Dat schip waarop bij flotilla 1  mensen om het leven kwamen, dat had niet eens hulpgoederen aan boord. Die waren ze “vergeten” . 

Dat Turkije het standpunt huldigt, dat het vertrek van flotilla 2 niet hun probleem is, toont de ware aard van het islamitische Erdoganbewind.  Ik noem dat het gedogen van ondersteuning van terroristische organisaties.

Dat is verkapte Turkse medeplichtigheid aan terroristische organisaties.

Ik vraag de minister om de Turkse ambassadeur op het matje te roepen en hem duidelijk te maken, dat Turkije door de flotilla te laten vertrekken, terroristische organisaties steunt.

Wat de PVV betreft wordt Turkije nooit lid van de EU. De nonchalante houding van Turkije mbt de flotilla onderstreept de juistheid van die stelling nogmaals. De minister moet Turkije ook aanzeggen, dat Nederland de onderhandelingen over Turkije’s toetreding beëindigd wenst te zien, als de flotilla toch vertrekt. Die houding van Turkije (“het is ons probleem niet”) is een kandidaat-lidstaat onwaardig. Overigens ook een Navolidstaat onwaardig. 

Ik wil de regering oproepen om uit te spreken dat een nieuwe flotilla een provocatie en beoogt de terroristische organisatie Hamas te ondersteunen en niet te spreken van een ‘vredesvloot’ zoals de minister dat in zijn brief van 26 april doet. Ik doe een aantal verzoeken aan de minister:

1.)
Wilt u toezeggen dat u zult laten onderzoeken of Nederlandse deelnemers aan de flotilla vervolgd kunnen worden wegens “deelnemen aan een terroristische organisatie”?

2.)
Wilt u toezeggen dat u eventuele Nederlandse opvarenden van de Flotilla geen consulaire hulp aanbiedt indien zij worden gearresteerd?