Skip to main content

PVV: vraag om Gretta Duisenberg haar diplomatiek paspoort te ontnemen n.a.v. wangedrag dodenherdenkingvan het Kamerlid De Roon(PVV)

PVV-Kamerlid Raymond de Roon vraagt buitenlandse zaken om Gretta Duisenberg haar diplomatiek paspoort te ontnemen na haar wangedrag tijdens dodenherdenking.

 

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken n.a.v. verstoring dodenherdenking door Gretta Duisenberg.

1.)
Kent u het bericht " Duisenberg is moreel failliet?"

2.)
Bezit Gretta Duisenberg nog steeds een Nederlands diplomatiek paspoort? Zo ja, waarom nu de heer Duisenberg al jaren geleden zijn banen bij de Nederlandse Bank en de Europese Centrale Bank heeft opgegeven?

3.)
Bent u het met mij eens dat de houding van Gretta Duisenberg tijdens de dodenherdenking haar iedere aanspraak op een Nederlands diplomatiek paspoort heeft ontnomen?

4.)
Bent u het met mij eens dat zij geen Nederlands diplomatiek paspoort behoort te hebben en beter een paspoort van de palestijnse staat Jordanie kan aanvragen? Zo neen, waarom niet?

5.)
Bent u bereid het diplomatiek paspoort van Gretta Duisenberg zo snel mogelijk in te trekken? Zo neen, waarom niet?

 

(*) Elsevier