Skip to main content

PVV vraagt regering om te onderzoeken of Nederland kan helpen bij de aanleg van de spoorlijn Tel Aviv - Jerusalem

"Nu Deutsche Bahn zich heeft teruggetrokken onder extreem linkse druk" aldus PVV-kamerlid De Roon " zou het een mooi gebaar van vriendschap zijn als Nederland Israel kan helpen om deze fantastische spoorlijn te voltooien". 

De PVV vraagt om onderzoek naar de mogelijkheid van steun voor voltooiing van de spoorlijn Tel Aviv - Jerusalem. "We hebben niet gevraagd om er belastinggeld in te steken" aldus PVV-kamerlid Raymond de Roon "het gaat om onderzoek naar de mogelijkheid van publiek-private samenwerking met Nederlandse bedrijven."

Lees hieronder de vragen van de PVV aan de regering .


Vragen van de leden De Roon en De Jong (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Infrastructuur en Milieu over Israëlische spoorlijn: 

1.)
Kent u het bericht dat Deutsche Bahn zich onder druk van linkse extremisten  heeft teruggetrokken uit een samenwerkingsproject met de Israëlische spoorwegen (*)? 

2.)
Wilt u onderzoeken of van Nederlandse zijde een levensvatbaar samenwerkingsaanbod kan worden gedaan om deze fantastische spoorlijn tussen Tel Aviv en Jerusalem te voltooien? Zo nee, waarom niet? 

(*) http://fresnozionism.org/2011/05/nif-funds-successful-boycott-action

Klik hier voor het bericht op Elsevier.nl

Klik hier voor het bericht op de Telegraaf.nl

Klik hier voor het bericht VK.nl