Skip to main content

PVV: stop financiering van Palestijnse autoriteit

Kamerlid Raymond de Roon vindt dat noodzakelijk omdat Fatah een vreedzame oplossing onmogelijk maakt door samenwerking met Hamas.


Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over verzoening tussen Hamas en Fatah: 

1.)
Hoe beoordeelt u de boodschap van Hamas dat ‘nieuwe kaarten aan het verzet worden toegevoegd’ als Israël weigert binnen een jaar een onafhankelijke Palestijnse staat te erkennen (*) ? 

2.)
Bent u het met mij eens dat Fatah door de verzoening met Hamas aanstuurt op het mislukken van de vredesonderhandelingen en escalatie van de slechte verstandhouding van de Palestijnse Autoriteit met Israel? 

3.)
Vindt u ook  dat een eenheidsregering van Hamas en Fatah alle kansen op een bilaterale vredesovereenkomst onmogelijk zal maken? Zo nee, waarom niet? 

4.)
Wilt u alle financiële steun aan de Palestijnse Autoriteit subiet stop  zetten indien Hamas onderdeel uit gaat maken van een eenheidsregering? Bent u bereid dit ook bij de EU te bepleiten en uw Europese collega’s vragen hetzelfde te doen? 

5.)
Ben u bereid u in alle mogelijke internationale fora te verzetten tegen een eenzijdige erkenning van een Palestijnse staat en tevens uw Europese collega’s op te roepen dit ook te doen?

 

(*)http://www.israeltoday.co.il/NewsItem/tabid/178/nid/22783/Default.aspx