Skip to main content

PVV: Vragen over nog meer EU-geld voor Palestijnse autoriteit

Vragen van de leden De Roon, Bontes en Wilders (allen PVV) aan de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over nog meer Europees geld voor de Palestijnse Autoriteit.

1.)
Kent u het bericht 'EU verhoogt steun aan Palestijnen'(*)?

2.)
Wilt u onderschrijven dat Europa, dat midden in een enorme economische crisis verkeert, helemaal geen honderden miljoenen Euro's moet overmaken naar de corrupte Palestijnse autoriteit? Zo neen, waarom niet?

3.)
Bent u het met ons eens dat de oorverdovende stilte van de Palestijnse autoriteit over de terroristische aanvallen uit Palestijns gebied op Israël, aantoont dat deze "autoriteit" stilzwijgend die aanvallen gedoogt? Onderschrijft u ook dat een dergelijke "autoriteit" helemaal nooit geld uit Europa moet ontvangen?

4.)
Vindt u ook dat de door de Europese Commissie gegeven verklaring, dat het geld wordt overgemaakt "vooruitlopend op het ontstaan van een Palestijnse staat", het Palestijns streven naar eenzijdige onafhankelijkverklaring alleen maar in de kaart speelt? Bent u het met ons eens dat dit uiterst ongewenst is?

5.)
Welke mogelijkheden heeft u om zich tegen deze onwenselijke subsidie te verzetten en hoe gaat u dat doen?

(*) Telegraaf.nl