Skip to main content

Vragen over berechting burgers door militaire rechtbank Egypte

Vragen van het lid De Roon (PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over berechting van burgers door militaire rechtbanken in Egypte.

1.)
Kent u de berichten over de Koptische cyberactivist Maikel Nabil die door een militaire rechtbank is veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf voor bekritisering van het leger (*)?

2.)
Klopt het dat Maikel Nabil niet in hoger beroep kan gaan omdat hij is veroordeeld door een militaire rechtbank?

3.)
Waaruit bestaat zijn gevangenisstraf? Klopt het dat de militaire rechtbanken burgers gevangenisstraffen opleggen in combinatie met zware dwangarbeid of dat ze hen veroordelen tot gevangenisstraffen in psychiatrisch kampen (**)?

4.)
Bent u het met mij eens dat het een zeer kwalijke zaak is dat burgers sinds de Egyptische revolte door militaire rechtbanken kunnen worden berecht? Deelt u mijn mening dat dit gebeurt om kritische burgers te intimideren en monddood te maken (**)? Hoe beoordeelt u de mensenrechtensituatie en de rechtszekerheid op dit moment in Egypte?

5.)
Bent u van plan om uw ongenoegen kenbaar te maken aan de regering van Egypte over het fenomeen dat burgers, waaronder cyberactivisten, voor militaire rechtbanken worden gedaagd? Of blijft het bij een Facebookoproep (***) ?

6.)
Ziet u hierin aanleiding om over te gaan tot maatregelen die de Egyptische regering nu eindelijk daadwerkelijk zullen raken, in het kader van 'more for more, less for less'? Zo neen, waarom niet?

 

(*) Lees hier en hier de berichten over Maikel Nabil op de sites Almasryal Youm (dd. 14/12/2012) en www.france24.com (dd. 14/12/2012)

(**) Lees hier en hier de berichten over veroordeelde burgers op Trouw.nl (dd. 22/10/2011) en Nederlands Dagblad (dd. 2/11/2011)

(***) Lees hier de Facebookoproep op NOS.NL (dd. 7/12/2011)