Skip to main content

PVV vraagt excuses Nederlandse regering

De berichtgeving over de passieve houding van de Nederlandse regering in ballingschap m.b.t. de jodenvervolging, is schokkend. "Het lijkt gepast dat daarvoor nu op zijn minst alsnog verontschuldigingen worden aangeboden door de regering," aldus Geert Wilders.

Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de minister-president over houding van de Nederlandse regering ten tijde van de holocaust:

1.)
Kent u het bericht 'excuses voor wegkijken' (*) ?

2.)
Hoe beoordeelt u de mening van mevr Borst en de heer Zalm dat het gepast zou zijn als de Nederlandse regering alsnog excuses aanbiedt voor haar passieve houding ten tijde van de jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog?

3.)
Bent u bereid om deze excuses alsnog uit te spreken? Zo neen, waarom niet?

 

(*) Lees hier het bericht op de site van De Pers