Skip to main content

PVV: premier Erdogan van Turkije zaait haat tegen zionisten en islamcritici

PVV-kamerleden De Roon en Madlener walgen van de uitspraken van premier Erdogan van Turkije. Deze stelde zionisten en islamcritici gelijk aan misdadigers.

Erdogan deed dat nota bene op een bijeenkomst voor een dialoog tussen het Westen en de islam. "Hier zien we wat de islam onder een dialoog verstaat:

Stop islamcritici maar in de gevangenis", aldus De Roon. "Dit Turkije moeten we nooit in Europa binnenhalen" stellen beide kamerleden.

Vragen van de leden De Roon en Madlener (beiden PVV) aan de minister van Buitenlandse Zaken over kwalificering van zionisme en islamkritiek als "misdaad tegen de menselijkheid":

1.)
Hoe beoordeelt u het dat premier Erdogan van Turkije recent op het Vienna forum of the Alliance of Civilizations (een VN initiatief voor dialoog tussen het Westen en de Islam). "islamofobie" gelijkstelde aan antisemitisme en er voor pleitte islamofobie en zionisme als een misdaad tegen de menselijkheid te beschouwen? (*)

2.)
Bent u het met ons eens dat een dialoog, zoals het Vienna forum, met islamitische heersers die het sprookje verkondigen dat islam vrede is, die antisemitisme verspreiden en die islamkritiek de kop indrukken, verspilde moeite is?

3.)
Wat heeft u richting Turkije en de internationale gemeenschap ondernomen n.a.v. de volgende recente vijandige uitlatingen van Erdogan? :

16 september 2012: "(...) the West hasn't recognized Islamophobia as a crime against humanity -- it has encouraged it. When it is in the form of a provocation, there should be international legal regulations against attacks on what people deem sacred, on religion" en "I was able to include Islamophobia as a hate crime in the final statement of an international meeting in Warsaw."

19 november 2012: " I say that Israel is a terrorist state, and its acts are terrorist acts."

3 februari 2013 : "Those who have been treating Israel like a spoilt child should expect anything from them, at any time. As I say time and again, Israel has a mentality of waging state terrorism."

27 februari 2013: ""Just like Zionism, anti-Semitism and fascism, it becomes unavoidable that Islamophobia must be regarded as a crime against humanity,"

Indien u niets heeft gedaan, wilt u dan toelichten waarom u deze haattaal van Erdogan ongemoeid heeft gelaten?

4.)
Deelt u onze mening dat als "islamofobie" door Turkije als misdaad tegen de menselijkheid wordt beschouwd, dat land een fundamenteel tegenstander is van de vrijheid van meningsuiting en derhalve een vijand van de Westerse verworvenheden?

5.)
Wanneer erkent u eindelijk eens dat het toetredingsproces van Turkije tot de Europese Unie een kansloze en onwenselijke zaak is? Wilt u alles in het werk stellen om daar een eind aan te maken?

(*) Hurriyetdailynews.com