Skip to main content

Spreektekst Alg.Overleg Raad Buitenlandse Zaken

Ik dank de minister voor de uitgebreide brief over het Oostelijk Partnerschap. De PVV plaatst er wel een aantal kritische vragen en kanttekeningen bij. Het bieden van toetredingsperspectief is voor het kabinet niet aan de orde, maar uit de brief maak ik op dat het kabinet er niet gerust op is dat er in de eindverklaring toch toetredingsperspectief wordt aangeboden. Mocht de EU inderdaad van plan zijn toetredingsperspectief aan te bieden, Is de minister dan bereid er dwars voor te gaan liggen?

De brief (Oostelijk Partnerschap) eindigt met Wit-Rusland en noemt dat land de 'laatste dictatuur van Europa'. Daar ben ik niet zo zeker van. Ik zie een Europees orgaan dictatoriale trekjes ontwikkelen, namelijk: de Raad van Europa.

Gisteren verscheen het rapport van de Europese Commissie tegen Rascisme en Tolerantie (van de Raad van Europa) over Nederland. Dit rapport propageert censuur en dictatuur. Nederland wordt opgeroepen om de mond te snoeren van parlementariërs die durven te spreken over de problemen die voortvloeien uit de islam. Het debat over allochtonen moet de kop in worden gedrukt. De onafhankelijke rechterlijke macht wordt bekritiseerd vanwege het niet veroordelen van mijn fractieleider. En de media moet geen negatieve berichten over de islam of moslims publiceren.

In dit schandalige rapport worden onze fractieleider en de PVV als geheel weggezet alsof we een stelletje racisten zijn. Bovendien wordt ons in de schoenen geschoven dat we aanstichters van racisme en racistisch geweld zijn, omdat we de islam als gevaarlijk beschouwen. Dit standpunt van de Raad van Europa is een typisch gevalletje van 'shoot the messenger'.

Het is juist de Raad van Europa die met zo'n rapport zaagt aan de poten van Nederland's democratische rechtsstaat en daarmee de weg effent voor sharia in Holland. Niet de PVV, maar de islam (die rugdekking krijgt van de Raad van Europa) is een gevaar voor een vrije en vreedzame samenleving.

Op 9 okt is dit rapport aan de orde geweest in de Raad van Ministers van de Raad van Europa. De Nederlandse vertegenwoordigster in die vergadering, een diplomate, heeft zonder commentaar accoord gegeven voor de publicatie van dat verschrikkelijke rapport.
Betekent dat, zo vraag ik de minister, dat de regering instemt met de passages in het rapport over de PVV en over de media? Zo niet, dan vraag ik de minister om hier en nu duidelijk uit te spreken dat de regering zich in die passages niet kan vinden en die verwerpt.

En ik vraag de minister om dat standpunt uiteen te zetten en toe te lichten aan zijn collega's in de RBZ.

Syrië

Ik kom te spreken over Syrië, in het bijzonder over de rol van Turkije m.b.t. dat land. Die rol is namelijk nog onderbelicht gebleven..

De minister uit zijn zorgen over de groeiende invloed van extremistische rebellengroepen in Syrië. Nu blijkt uit het donderdag (10 oktober) in The Wall Street Journal verschenen artikel "Turkey's spymaster plots his own course on Syria" dat Erdogan hoogstpersoonlijk verantwoordelijk is voor de levering van wapens, geld en logistieke steun aan extremistische rebellengroepen in Syrië. Omdat deze steunoperatie relatief geheim moest blijven, werd de operatie uitgevoerd door Erdogan's vertrouweling Dhr. Fidan, hoofd van de nationale inlichtingendienst van Turkije.

Wat houdt de operatie in, die begin 2012 startte? Wapens werden niet aan de seculiere oppositie gegeven, maar aan de radicale moslimbroeders, die Erdogan graag aan de macht ziet komen. Steun aan de terreurgroep Al-Nusra wordt ook niet geschuwd, want daarmee kunnen de Koerden aangepakt worden. Turkse grensbewakers verlenen jihadisten vrije doorgang tot Syrië. Onder auspiciën van Turkse autoriteiten landen vliegtuigen vol jihadisten op Hatay airport. En konvooien van 50 (!) bussen vol jihadisten, die onder Turkse politiebegeleiding de grens over worden geholpen, zijn geen ongewone zaak.

Ondanks deze berichten kondigde de minister-president afgelopen zondag aan dat onze patriot-missie mogelijk verlengd zal worden.

Ik heb hierover de volgende vragen aan de minister:

Was de minister ervan op de hoogte dat Turkije via hun nationale inlichtingendienst de jihad in Syrië faciliteert? Zo ja, sinds wanneer? Zo nee, hoe kan het dat Nederland niet over deze cruciale informatie beschikt, terwijl onze patriots in Turkije de evt. Syrische klappen moeten opvangen?

Turkije speelt met vuur door kelendoorsnijdende jihadisten van wapens, geld en medische zorg te voorzien. Bent u het met de PVV eens dat het niet onze taak is hieraan rugdekking te geven en onze 42 miljoen kostende patriot-missie niet verlengd, maar juist afgebroken moet worden?

Door de VN is het Al Nusra Front als terreurorganisatie aangemerkt. De berichten dat Turkije Al Nusra steunt en faciliteert liegen er niet om. Is de minister met de PVV van mening dat er een internationaal strafrechtelijk onderzoek dient te worden ingesteld naar de rol van Erdogan en Fidan in het steunen en bewapenen van jihadistische organisaties? Graag een reactie van de minister.

In het vorige week verschenen Human Right Watch rapport "You can still see their blood" krijgt Turkije er eveneens flink van langs wegens hun faciliterende rol van de misdaden plegende jihadisten. HRW heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Davutoğlu, verzocht om voor 4 oktober te reageren op de aantijgingen. Dit is niet gebeurd. Wil onze minister van Buitenlandse Zaken met zijn Europese collega's aan dhr Davutoglu om opheldering vragen?