Skip to main content

PVV: Nederland moet over Oekraïne geen confrontatie aangaan met Rusland

"Het militair optreden van Rusland op de Krim is een flagrante schending van de Oekraïense soevereiniteit" aldus PVV-buitenlandwoordvoerder Raymond de Roon.
"Nederland heeft echter op dit moment geen belang bij sancties tegen Rusland en een conflict met Rusland en ook niet bij het associatieaccoord met de failliete boedel die Oekraïne is. Dat accoord moet van tafel".

Lees hier de inbreng van De Roon in het Algemeen Overleg dat de Tweede Kamer met de minister van Buitenlandse Zaken voerde over de situatie in Oekraïne:

Voorzitter,

het militair optreden van Rusland op de Krim is een flagrante schending van de Oekraïense soevereiniteit.
Bijzonder zorgelijk vindt de PVV dat de machtiging die de Russische regering heeft gekregen voor militair optreden niet alleen voor de Krim geldt maar voor de gehele Oekraïne van toepassing is.
De Russische verklaring waarom op deze wijze opgetreden moest worden, is totaal niet overtuigend. Russen in Oekraïne zijn niet met geweld bedreigd en evenmin anderszins onrechtmatig bejegend.

Uiteraard moet de situatie in Oekraïne worden opgelost zonder verdere escalatie.
De-escalatie en besprekingen met alle partijen aan tafel, zijn gewenst.
Ik constateer, dat Rusland zich voor die besprekingen een sterke positie heeft verschaft door feiten op de grond te creëeren.
De PVV verwacht niet dat Rusland die feiten op de grond terugdraait, door dreigementen met sancties. Dat die sancties er kunnen komen, dat moet wel door Rusland zijn ingecalculeerd. Zwichten voor dreigementen met sancties zou een enorme nederlaag voor Poetin zijn. Dat gaat hij dus niet doen.

Hoezeer die door Rusland gecreëerde feiten op de grond ook verworpen moeten worden, wij hebben die vanaf nu te accepteren als een sterke uitgangspositie van Rusland voor toekomstige onderhandelingen.

Als ik kijk naar de door Rusland op de grond gecreëerde feiten in Georgië, vrees ik overigens dat ook de door Rusland in Oekraïne op de grond gecreëerde feiten niet eenvoudig en snel teruggedraaid zullen worden.

In toekomstige onderhandelingen zal door alle partijen bereidheid moeten worden getoond om de Russische belangen te erkennen en daar rekening mee te houden.
De diplomatieke deur moet niet "op een kier worden gezet", zoals de PvdA hier vandaag heeft bepleit, maar dient wagenwijd open te worden gezet.

Het valt overigens op, dat in alle stukken die vandaag op de agenda staan, iedere kritische zelfreflectie op het optreden van de EU, van EU-fuctionarissen en van bewindspersonen uit Europese landen, ontbreekt.

Het aanbieden van een associatieaccoord aan Oekraïne en het optreden op het Maidanplein van onze Facebook-minister van Buitenlandse Zaken en van Europese politici/Eurofielen als Guy Verhofstadt en Hans van Baalen (die blijkbaar zo'n "moment of fame" niet aan hun neus voorbij konden laten gaan), past binnen de missionaire houding (term van Afshin Ellian) vanuit de EU richting de landen in het oosten.
Rusland heeft duidelijk aangegeven dat soort gedrag als een inmenging in binnenlandse aangelegenheden van Oekraïne te zien en dat niet op prijs te stellen.
De minister kan nu wel 100x zeggen dat het niet gaat om een strijd tussen Oost en West om de Oekraïne maar door Rusland wordt het wèl zo gezien.

Hoe kan het, dat niet is voorzien, door de EU niet en ook door de NL regering niet, dat Rusland met een stevige reactie op de grond zou komen? Ik vraag de minister om hier op in te gaan.

De noodzakelijke de-escalatie van de situatie vereist vooral dat EU en de regering van Oekraïne nu verder niets meer doen dat voor Rusland als een redengeving kan gelden om wel te escaleren.

De PVV wil dat de NL regering zich buiten het conflict houdt en geen confronterende handelingen jegens Rusland verricht.
De PVV ziet niet dat sancties nú jegens Rusland, zullen bijdragen aan de-escalatie.
Het is beter om de situatie eerst te laten stabiliseren en pas dan te bezien of binnen het kader van onderhandelingen sancties eventueel kunnen leiden tot aanpassingen van het Russische standpunt.

De PVV is van oordeel dat het aan Oekraïne door de EU aangeboden associatieaccoord de papiervernietiger in kan.
Het is onverstandig om een associatieaccoord aan te gaan met een land dat een failliete boedel is.
Bovendien werkt dat associatieaccoord voor Oekraïne bij Rusland als een rode lap op een stier.