Skip to main content

AO Turkije

Voorzitter,

Laat ik beginnen met het goede nieuws over Turkije: Het gaat over bier.
Een bericht gedateerd 9 april jl., laat ons weten dat "halal bier" in Turkije is geflopt.
Gelukkig maar, want in tegenstelling tot Erdogan weet menige Turk een echt biertje wèl te waarderen.
Tot zo ver het goede nieuws uit Turkije.

En dan nu de rest.

Als je naar de agenda van dit overleg kijkt, dan ziet het er heel overzichtelijk uit:
2 korte brieven, tezamen 4 kantjes, die de minister naar de Kamer zond.
Meer staat er niet op de agenda.

Maar schijn bedriegt.

De werkelijkheid is natuurlijk, dat Turkije wordt overspoeld door een zee aan wangedragingen van het regime Erdogan.
De PVV zag in 2011 de islamitische aap al in Ankara uit de mouw komen.
Nu, drie jaar later, kan niemand meer om het Bokito-gedrag van Erdogan heen.
Hij voert een jihad tegen vele westerse waarden.
Hij heeft maling aan persvrijheid en vrijheid van meningsuiting en bedreigt zijn politieke tegenstanders.

Erdogan blokkeerde Twitter en Youtube in de dagen voor de recente verkiezingen in Turkije om voor hem ongunstige meningsuitingen te censureren.
En wat heeft onze regering daarover aan de Kamer te melden?
Onze regering verwelkomt de opheffing van de Twitterblokkade nadat het Turks Constitutioneel Hof had geoordeeld dat die blokkade in strijd was met de vrijheid van meningsuiting.
Wist Erdogan dat dan niet, toen hij die blokkade instelde? Natuurlijk wel. Maar hij deed het toch. Want hij vond een gunstige verkiezingsuitslag belangrijker dan de vrije meningsuiting.
Legt hij zich neer bij de opheffing van de Twitterblokkade? Geenszins. Hij eist nu dat Twitter een kantoor in Turkije opent en in Turkije belasting gaat betalen. Als Twitter dat niet doet, dan zal Erdogan een - in zijn ogen - geldig excuus hebben om Twitter te blokkeren.
Heeft de regering hierover niets anders te zeggen dan "we verwelkomen de opheffing van die Twitterblokkade"? Graag een reactie van de minister.
Ik begrijp die fluwelen handschoenen niet. Een keiharde veroordeling zou meer op zijn plaats zijn.
En na zijn verkiezingsoverwinning, liet Erdogan publiekelijk weten dat hij zijn politieke tegenstanders met de grond gelijk zou maken.
In zijn overwinningsspeech, de zogenoemde balkonspeech, zei hij letterlijk: "we zullen hun holen binnengaan. Ze zullen er voor boeten. Nu is het de tijd om ze uit te kammen. We zullen geen verdraagzaamheid tonen voor zulke netwerken".

Wat was de reactie van onze regering op zulke dreigementen jegens de tegenstanders van Erdogan?
"Het kabinet hoopt, dat Erdogan in het vervolg meer verzoenende taal zal gebruiken.", lees ik in de brief van de minister.
Weer vraag ik: waarom behandelt de minister Turkije met zulke fluwelen handschoenen? Ook op dit punt.

Dan de Turkse bemoeienis met de gebeurtenissen in Syrië. Al sinds 2011 heb ik bij herhaling de aanwijzingen daarvoor bij de vorige en deze regering onder de aandacht gebracht. Die aanwijzingen zijn talrijk. En al sinds 2011 heb ik er op gewezen dat onze Patriotraketten in Turkije kunnen dienen als rugdekking voor de Turkse bemoeienis met Syrië.
Telkens was de reactie van de kant van de regering, dat de regering geen eigenstandige informatiepositie dienaangaande heeft.
Maar als er veel rook is, is het toch aannemelijk dat er toch best eens vuur zou kunnen zijn?
Ik heb in schriftelijke vragen in oktober vorig jaar al aan de minister gevraagd om hierover een internationaal onderzoek aan te zwengelen. Maar de minister had daar geen zin in.
Ook hier weer de vraag: waarom behandelt de minister Turkije met zulke fluwelen handschoenen?

Het is onverteerbaar, dat onze regering toch nog durft te zeggen dat dit regime de afgelopen jaren zonder twijfel vooruitgang heeft geboekt.
Die vooruitgang is er alleen in de vorm van re-islamisering van de Turkse samenleving.
Erdogan katapulteert Turkije 90 jaar terug in de tijd.
Erdogan is een islamiet die de seculiere Turkse staat opblaast.
Maar ondanks dit alles, ziet onze regering geen aanleiding om het toetredingsproces van dit Turkije tot de EU te blokkeren.
Weer die fluwelen handschoenen!
Maar niet zo maar fluwelen handschoenen.
Het zijn fluwelen handschoenen gevuld met goud, namelijk de bijna € 1 miljard pre-accessiegelden die de EU jaarlijks aan Turkije schenkt.

Wat de PVV betreft, moet de regering een veel strenger beleid voeren tegenover Turkije:
- een keiharde veroordeling van Turkse bemoeienis met de strijd in Syrië;
- een keiharde veroordeling van het terreurklimaat dat Erdogan in Turkije creëert;
- terugtrekking van onze Patriots en onze militairen uit Turkije;
- blokkering van de toetreding van Turkije tot de EU.