Skip to main content

Spreektekst AO nasleep vliegramp MH17

Nederland had toch een deal met Kiev? Kiev zou toch geen oorlog voeren in het onderzoeksgebied? Het zoeken en repatriëren van de stoffelijke overschotten zou daardoor toch veilig kunnen gebeuren? Dat waren toch toezeggingen van Kiev, te weten president Porosjenko aan onze minister van Buitenlandse Zaken (zo meldden gisteren de media)? De woordvoerder van de PvdA sprak hier zelfs zo juist over een "garantie"

Of toch niet? Was het een garantie "tot aan de deur"?
Kan de minister van Buitenlandse Zaken toelichten of er een toezegging of zelfs een deal was? Door wie waren er dan aan Oekraïense zijde toezeggingen gedaan of afspraken gemaakt? Wat hielden die toezeggingen en afspraken in?
En heeft Kiev daarbij nog voorbehouden gemaakt? Bij voorbeeld, dat de toezeggingen of afspraken niet zouden gelden, als Kiev door binnenvallen van het onderzoeksgebied, goede oorlogskansen dacht te kunnen verzilveren?

Gisteren konden wij op de televisie beelden zien van een voorbijrijdende pantserwagen met Oekraïense vlag. De Nederlandse verslaggever die er bij stond, liet ons weten dat dit ongeveer één km van de rampplek was en dat rebellen zich op enkele honderden meters afstand bevonden.
Ik zeg het de media na: "zijn de gezaghebbers in Kiev wel te vertrouwen?" Graag een reactie van de minister.

Heeft Kiev vóór vandaag aan Nederland meegedeeld, dat het het rampgebied zou gaan veroveren? Zo ja, aan wie aan NL zijde is dat verteld en wanneer? En hoe is daarop, vóór vandaag, door NL gereageerd? Heeft NL al vóór vandaag tegen zo'n Oekraïens voornemen bezwaar gemaakt?
Is er naar de mening van de regering nog kans op een staakt-het-vuren?

De stad Donetsk lijkt het doel van het Oekraiens leger te zijn. Is een verblijf van Nederlandse onderzoekers in Donetsk nog wel verantwoord, zo vraag ik de bewindslieden. Zo ja, dan hoor ik graag een uitleg daarover. Wordt een extractie van de Nederlanders uit Donetsk al voorbereid?

En dat brengt me bij de gisteren in de hoorzitting door generaal Middendorp niet erg exact beantwoorde vraag, wat er nu eigenlijk in stelling is gebracht om Nederlanders uit het onderzoeksgebied (als ze daar ooit al zullen komen, zeg ik er nu bij) weg te kunnen halen als het mis gaat. Ik doel dus op de zgn "eventualiteiten" waar de generaal het gisteren over had en die ook (zonder nadere toelichting) in de regeringsbrief van 27 juli worden genoemd. Graag vandaag een toelichting hierop door de bewindslieden. Wat kan Nederland doen om bij "eventualiteiten" onze mensen te redden?

De kansen op het tot een succesvol einde brengen van de Nederlandse missie, lijken nu met het uur te slinken. Vindt de regering dat ook of meent de regering dat er nog steeds een redelijke kans van slagen is voor de Nederlandse missie ? Zo ja, waaraan ontleent de regering die verwachting?

Wordt het zenden van meer onderzoekers naar Oekraïne nu stilgezet? Wat doen Australië en Maleisië op dit punt? Wachten zij de ontwikkelingen van het krijgsgewoel in Oekraïne af, alvorens meer onderzoekers te sturen?

De regering heeft in haar brief van 27 juli uitgelegd waarom het inzetten van een substantiële (deels) Nederlandse legermacht om het onderzoeksgebied te beveiligen naar haar mening geen goed idee was. De commandant der strijdkrachten heeft dat gisteren in de hoorzitting nog toegelicht.
De PVV vindt dat de regering op dit punt de juiste beslissing heeft genomen. De risico's waren te hoog, de kansen op complicaties aanzienlijk en de opbouwtijd zou veel langer duren dan wenselijk zou zijn.
Maar dat was toch eigenlijk al bekend vóórdat de regering die brief op 27 juli verzond?
Waarom werden dan toch Nederlandse legereenheden in hogere staat van paraatheid gebracht? Graag een toelichting door de minister van Defensie.

Tot slot: uit de media begrijp ik dat Rusland een VN-onderzoek wil. Heeft Rusland dat idee bij de VN op de agenda gezet? Zo ja, hoe ziet dan het traject voor de behandeling van dat voorstel er uit? En wat is het (voorlopig) standpunt van de Nederlandse regering over die Russische suggestie?

Het verlangen van Nederland, om de slachtoffers allemaal terug te brengen naar Nederland, naar de nabestaanden, is heel groot.
"Niets doen is geen optie" is dan ook het oordeel van de regering.
De regering heeft gekozen voor een ongewapende missie, zoals we die hier vandaag bespreken.
"Die missie is niet zonder risico" zei de premier.
Dat oordeel deel ik.
En daarom spreek ik hier mijn grote waardering uit voor al die mensen die nu al in Oekraïne zijn om daar onderzoek te doen en slachtoffers naar Nederland te brengen en voor al degenen die met dat doel daar nog naar toe zullen gaan. De politiemensen gaan zelfs op vrijwillige basis. Die bereidheid dwingt bewondering af.

Ik wens hen allen veel succes en een behouden terugkeer.