Skip to main content

AO Kobani

Voorzitter,

Kobani is voor de coalitie-aanvoerder van geen strategisch belang. Jammer voor de mensen die daar wonen maar dat is de harde waarheid.

Voor Islamitische Staat daarentegen is het gebied van eminent strategisch belang. Want volgens de profeet zal daar de finale strijd tegen de kruisvaarders worden uitgevochten, die de inleiding zal zijn tot de apocalyps. Dat blijkt glashelder uit de hadith: boek 41 nr 6924. De profeet heeft het zelf gezegd.

Islamitische Staat is gewoon bezig om die profetie te verwezenlijken. Ik verzin het niet, ze zeggen het zelf. Ze hopen zelfs dat het westen daar met grondtroepen komt vechten.

De minister beweert dat Islamitische Staat niets met islam te maken heeft; intussen werkt Islamitische Staat zelf aan de realisering van de apocalytische profetie van de profeet. Waarom blijft onze regering de kop in het zand steken? Islamitische Staat doet wat islam is, voert uit wat islam is.

Hetgeen me brengt bij de berichtgeving dat de coalitie volgende week bijeen zal komen om te bespreken of en hoe er toch grondtroepen voor de strijd tegen Islamitische Staat gerealiseerd kunnen worden. Klopt die berichtgeving, vraag ik aan de minister. En is Nederland ook betrokken bij dat overleg? Wat is dan het Nederlandse standpunt? De PVV is geen voorstander van Nederlandse “boots on the ground”.

Wat we wel zouden moeten doen, is Islamitische Staat keihard bombarderen in Syrië. En niet een klein beetje zoals de V.S. tot nu toe rond Kobani doen maar massaal zoals in Irak. Het afsnijden van de aanvoerlijnen voor de strijders van Islamitische Staat rond Kobani is wel degelijk van essentieel belang om de stad uit hun handen te houden. Want dat die stad uit hun handen blijft, is natuurlijk ten zeerste de hoop van de PVV. Liever Koerden in Kobani dan Islamitische Staat.

Maar onze regering wil daarvoor geen hand uitsteken, want blijft zich verschuilen achter het ontbreken van een volkenrechtelijk mandaat dat nodig zou zijn om Islamitische Staat ook in Syrië aan te kunnen pakken. Of vergis ik mij, zo vraag ik aan de minister. Wil de minister Islamitische Staat eigenlijk best in Syrië bombarderen maar durft de minister dat niet omdat er (ik citeer de brief van de minister) “op dit moment geen internationaal gedeeld beeld is over de consequenties die verbonden moeten worden aan de situatie in Kobani”. Als ook andere landen vinden dat er gebombardeerd moet worden, gaat de minister dan overstag en stelt de minister dan de NL F16’s wel beschikbaar om Islamitische Staat te bombarderen - ook rond Kobani - als dat militair gezien nuttig en werkzaam zal zijn? Graag een duidelijk antwoord. Op welke landen wacht de regering eigenlijk nog? Wie ligt er dwars en helpt Islamitische Staat hierin met volkenrechtelijke smoesjes?

In de Wall Street Journal las ik vanochtend dat de V.S. overweegt om een bufferzone in Noord-Syrië toch te steunen. Eerst was de V.S. daar stellig tegen maar nu las ik dat minister Kerry - na een telefoongesprek met zijn Franse collega die daar voorstander van is - vindt dat het idee van een bufferzone “is worth looking at very closely”. Hoe denkt onze regering daarover?