Skip to main content

Begroting Defensie 2017

Voorzitter,

De Partij voor de Vrijheid wil van Nederland weer een welvarend, veilig en soeverein land maken. Een land dat de baas is over zijn eigen grenzen. Een land dat beschikt over een sterke krijgsmacht.

Het Nederland van nu toont helaas een ander beeld. Defensie is nauwelijks in staat het eigen en het NAVO-grondgebied te verdedigen. Onze grenzen zijn een gatenkaas en de krijgsmacht loopt op zijn tandvlees.

De PVV wil daarom dat er de komende jaren flink wordt geïnvesteerd in defensie. En dan vooral in capaciteit waar Nederland wat aan heeft!

De geldkraan verder opendraaien is niet het enige dat moet gebeuren. Wat ook anders moet is de wijze waarop we onze krijgsmacht inzetten.

Ons spaarzame materieel wordt nu uitgewoond in Mali, militairen zijn actief in Afghanistan en de Koninklijke Marechaussee bewaakt de grenzen van Griekenland in plaats van onze eigen grenzen!

De PVV wil dat de militairen juist weer zichtbaar worden in Nederland. Bij onze grenzen en in onze straten. Zichtbaarheid betekent ook in uniform over straat buiten diensttijd. Het uniformverbod moet daarom van tafel. Vandaag nog!

Voorzitter. Door het beleid van open grenzen en de dreigende val van het kalifaat, wordt het niet veiliger in Nederland. De kans groeit dat je een jihadist met een Kalasjnikov tegen het lijf te loopt in een overvolle trein of op Schiphol. Een ongewenste confrontatie met een islamitische haatbaard. Daar sta je dan met je koffer of aktetas!
Dat scenario wordt steeds reëler.

Er dreigt een stortvloed van terroristen onze kant op te rollen. Een stortvloed “zoals we nog nooit eerder hebben gezien”, waarschuwt de FBI.

De NCTV kwam maandag met een vergelijkbaar bericht. Het uiteenvallen van het IS-kalifaat vergroot volgens de NCTV de binnenlandse jihadbeweging EN vergroot de kans op aanslagen.

Ook de Duitse veiligheidsdienst, de BND, ziet het somber in. In een notitie waarschuwt de dienst dat IS-terroristen nog steeds vermomd gaan als migranten. Sterker nog, IS traint jihadisten specifiek voor deze undercoveroperatie en stuurt de neefjes van Abdeslam lachend naar het weke Europa…

Daarom wil de PVV dat de Marechaussee wordt ingezet om de grenzen te sluiten. Desnoods met behulp van landmachtmilitairen. Wanneer gaat het kabinet tot deze actie over?

190 Nederlandse jihadisten zitten nu nog in Syrië en Irak. Jihadisten die daar niet zitten om zandkoekjes te bakken. Het zijn geharde terroristen die gruwelijke terreurdaden hebben gepleegd.

Laat deze bommenmakers en koppensnellers daarom nooit meer terugkeren! Houd ze buiten onze landsgrenzen. Laat ze achter in de stinkende en smeulende puinhopen van dat achterlijke kalifaat!

Voorzitter. De PVV ziet het extra geld op de defensiebegroting vooral gebruikt worden om bestaande wonden bij defensie af te plakken. Extra geld voor de grensbewaking is niet vrijgemaakt. En dat terwijl Nederland niet in staat is de eigen grenzen permanent te bewaken en te beveiligen.

Waarom heeft de Marechaussee er op de begroting dan slechts een schijntje bijgekregen?

Voorzitter. Gezien de onrust om ons heen is het belangrijk, misschien wel cruciaal, dat defensie meer van zich af gaat bijten. In de beleidsdoorlichting marinestudie 2005 staat daarover een belangrijke aanbeveling: Bij de verwerving of vervanging van nieuwe wapens moet rekening worden gehouden met de nieuwe onzekere veiligheidssituatie.

Wat de PVV betreft moet gezien die onzekere veiligheidssituatie, vooral ook gekeken worden naar de vuurkracht die onze marine kan leveren. Nu en in de toekomst.

Als het aan de PVV ligt moet daarom onderzocht worden of onze nieuwe marinefregatten kunnen worden voorzien van lange afstands kruisraketten. Raketten die doelen op het vaste land op grote afstand kunnen bestoken.

Wordt deze optie meegenomen bij de aanschaf van nieuwe marinefregatten? Wat de PVV betreft wel. Maar denkt de minister, en denken de Belgen, daar ook zo over?

Voorzitter. Exact een week geleden werd historie geschreven in de Verenigde Staten. Trump werd verkozen als 45ste president. Een overwinning op het establishment en een luide roep voor een meer nationaal gerichte politiek. Een geweldig mooi resultaat!!

Bijna net zo mooi was de angst in de ogen van de Brusselse elite kort daarna. De angst voor burgers die zich op democratische wijze uitspreken voor een sterkere natiestaat. Die angst greep in Brussel als een besmettelijk griepvirus om zich heen.

Net als na de Brexit is méér EU ook nu het antwoord van Brussel. Met extra kracht wordt daar gepleit voor een Europees leger. De EU wil bij monde van buitenlandchef Mogherini zelfs een autonome bevoegdheid om ons zo onder de EU-vlag in oorlog te kunnen storten!

Ook Juncker en Verhofdstadt waren afgelopen week niet te temmen in hun enthousiasme voor een EU-leger.

Helaas voor Nederland zijn het niet alleen deze democratie-haters die de zeggenschap over onze krijgsmacht willen overhevelen naar Brussel.

Het kabinet Rutte-II pleitte het afgelopen jaar als EU-voorzitter namelijk al eerder voor een minder vrijblijvende defensiesamenwerking. Minder Nederland, meer Brussel! Waar gaat dat naartoe?

In de Volkskrant van afgelopen dinsdag stond dat wordt onderzocht of EU-budget kan worden gebruikt voor de ontwikkeling en productie van defensiematerieel. Wat is daarvan waar? Is dat niet een opmaat naar een EU-defensiebegroting, zo vraag ik aan de minister.

Mogerhini en de Europese regeringsleiders willen niet spreken over de vorming van een Europees leger. Toch ziet de PVV dat daar steeds meer bouwstenen voor worden aangeleverd. Bouwstenen zoals het autonoom optreden, een gezamenlijk budget en de EU-battlegroups.

Het Europees leger wordt als de nieuwe Europese grondwet. Het wordt wel gerealiseerd maar mag de naam niet dragen. Het krijgt een ander etiket, maar het blijft een product ter versteviging van de EU-superstaat.

De PVV wil dat Nederland soeverein blijft over de te varen koers met de krijgsmacht. Daarom twee simpele JA/NEE vragen voor de minister:

Is de minister bereid zich de resterende kabinetsperiode te verzetten tegen de oprichting van een Europees militair hoofdkwartier en tegen de instelling van een EU-defensiebudget? JA of NEE?

Is de minister bereid zich fel uit te spreken tegen een Europese Defensie Unie, omdat de NAVO de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid is, en moet blijven? JA of Nee?