Skip to main content

Begroting Buitenlandse Zaken 2017

Voorzitter,

“Nederland is vrijwel over alles permanent in paniek”.
Het zijn niet mijn woorden, maar van Maarten van Rossem.
We zagen de afgelopen weken ook paniek over de patriottistische lente.
Daarmee bedoel ik dat steeds meer burgers hun nationale soevereiniteit willen heroveren op bovennationale organisaties zoals de Europese Unie. Èn dat burgers politici die hen niet goed vertegenwoordigen, kunnen corrigeren met een referendum.

Als die woorden van Van Rossem - Nederland is vrijwel over alles permanent in paniek - waar zijn, dan betekent de paniek in de afgelopen weken van de gevestigde politieke en journalistieke orde over de patriottistische lente eigenlijk niets bijzonders of ongewoons. Niets nieuws onder de zon, dus.

Zeker, er staan in Europa en ook in Nederland grote veranderingen op til. Die zijn moeilijk te verteren door politici die denken alles beter te weten dan de kiezers. Politici als Frans Timmermans, die onlangs heeft gezegd dat “het nu toch echt tijd wordt om naar de burgers te gaan luisteren” .
Maar dat politici zeggen dat ze naar burgers gaan luisteren, betekent nog niet dat ze het ook gaan doen.
En het betekent al helemaal niet, dat ze ook gevolg zullen geven aan wat de kiezers willen. Zie het Oekraine-referendum.
En het betekent vooral niet dat politici die denken alles beter te weten dan de kiezers, afstand doen van hun politiek van niet levensvatbare idealen die vooral tot kostbare oorlogen en andere vormen van geldverkwisting leiden.
Kiezers die bij voorbeeld geen EU-leger willen en geen geldverkwisting aan corrupte Afrikaanse landen en andere faalstaten, weten dat ze in het zicht van de verkiezingen belazerd worden door politici die nu ineens melden dat ze naar de burgers gaan luisteren en ook door politici die nu ineens dicht tegen de PVV aan schuren onder het mom van realisme (VVD).

Het wordt tijd dat Nederland zich in het buitenlands beleid los maakt van dwaze linkse hobby’s, zoals bij voorbeeld het subsidiëren van de Palestijnse faalstaat.
Op 11 nov 2013 had ik al vragen gesteld over het verdampen van € 2 miljard ontwikkelingshulp aan de Palestijnen en over het subsidiëren van salarissen voor veroordeelde palestijnse terroristen. Dat leidde tot een 2 jaar durend IOB-onderzoek en evaluatie, waarna de regering nog weer 7 maanden nodig had om dat onderzoek af te zegenen in een brief van 7 november jongstleden.
Maar keiharde conclusies bleven uit.
NGO-monitor had slechts 2 weken nodig om aan te tonen dat dat hele IOB-onderzoek vooral berustte op zelf-evaluatie door de subsidie-ontvangers en het negeren van belangrijke zaken als het inpikken van hulpgelden door terroristische organisaties en het financieren van pseudo-vredes-NGO’s die vooral campagnes tegen Israël ondersteunen.
Maar het is nog erger: in de brief van 7 november schreef de regering dat Nederland geen organisaties financiert die Boycott, Divest and Sanctions (BDS) tegen Israël steunen.
NGO-monitor toonde aan dat het tegendeel het geval is.

Bovendien is de regering van mening dat Israël gevoelig is voor druk van een bevriende natie als NL. Door de regering gesubsidieerde organisaties snateren dit opgewekt na en rechtvaardigen daarmee hun bestaan. Geen wonder dat ze subsidies van de regering ontvangen.

Voorzitter, die eigen staat van Palestijnen op de Westbank en in Gaza, is nu precies een van die niet-levensvatbare idealen waar ik eerder over sprak. De oorzaak daarvan is het gedrag van de Palestijnse leiders zelf. Corruptie, onderdrukking, verheerlijking van terrorisme, dat is hun handelsmerk.
En onze regering en de EU betalen daar vrolijk aan mee.

En daardoor maken we ook nog steeds mogelijk, dat de Palestijnse Autoriteit salarissen betaalt aan veroordeelde terroristen en hun familie. Maar liefst 6% van het budget gaat daar aan op.
Ik zeg het een democratisch lid van het Amerikaans congres na: het “Pay to slay scheme has to stop”.

Wat de PVV betreft, worden alle Nederlandse banden met de Palestijnse Autoriteit nog vandaag verbroken en worden alle subsidiekranen naar die Autoriteit en de NGO’s die de Palestijnse Faalautoriteit steunen, nog vandaag dicht gedraaid.
Ik vraag de regering om dat zsm te doen.
En: veeg die schandvlek uit 1974 nu eens uit, toen NL gedwongen werd om onze ambassade uit Jeruzalem weg te halen.
Een ambassade hoort in de hoofdstad van het land Israël: Jeruzalem dus.

Ik wil ook enkele woorden wijden aan Turkije.

Dat land gaat steeds meer de kant op van een islamitische dictatuur: Sinds de mislukte staatsgreep van afgelopen juli zijn meer dan 550 instellingen, waaronder kranten en persbureau’s gesloten, meer dan 130.000 mensen in dienst van de overheid, waaronder ambtenaren, militairen en politiemensen zijn weggezuiverd en meer dan 36.000 zijn vastgezet. Er zitten wetenschappers, parlementsleden, kunstenaars, schrijvers en honderden journalisten in Turkse gevangenissen en er zijn duizenden rechters en openbare aanklagers uit hun ambt gezet.
De rechterlijke macht is ontmanteld, sprak de deken van de Turkse balie nog vorige week in ons land.
De zuiveringen in Turkije doen denken aan Nazi-methoden, zei de Luxemburgse minister van Buitenlandse Zaken, dhr Asselborn begin deze maand.
Voorzitter, Asselborn heeft gelijk.

De Ottomaans-islamitische imperialistische cultuur verdraagt zich niet met het principe van rechtsstaat en democratie. Nederland moet zich niet meer door Turkije laten chanteren. Turkije is niet alleen een ongemakkelijke bondgenoot, het is ook gewoon een onbetrouwbare bondgenoot. Een bondgenoot waar de PVV van af wil. Turkije mag onder geen enkele voorwaarde lid worden van de EU. Zelfs het Europees Parlement heeft gezegd dat de toetredingsonderhandelingen moeten worden stopgezet. Maar de EU gaat gewoon door met die onderhandelingen over toetreding van Turkije tot de EU. Kennelijk maakt het niet uit hoeveel journalisten en parlementsleden Erdogan arresteert en hoeveel ambtenaren, onderwijzers en rechters hij ontslaat. Met als gevolg dat er de komende jaren weer € 4,5 miljard van de belastingbetaler als ontwikkelingshulp naar Turkije gaat.
Erdogan heeft gezegd dat hij zich wil richten naar de Shanghai Cooperation Organisation i.p.v. de EU. En hij heeft groot gelijk. Dat is de organisatie waar hij bij hoort. Met dictatoriale landen als Rusland, China, Kirgizië, Kazachstan, Turkmenistan, Uzbekistan en Tadzjikistan.
Turkije hoort ook niet als bondgenoot bij de Navo. Wat de PVV betreft wordt het land uit het Navo bondgenootschap gezet.
Meer in het algemeen over de islamitische wereld: het is er een puinhoop. Het opruimen van de puinhopen in de Islamitische wereld van -Mali tot Jemen en Afghanistan- behoort niet tot de taken van Nederland. Nederland moeten stoppen met zinloze missies. Het is de taak van de Nederlandse regering te verhinderen dat de rotzooi daar bij ons gevolgen zal hebben.
Tot slot nog een opmerking over Radio Wereldomroep. De subsidie voor die zender loopt dit jaar af. Maar tot mijn verbazing krijgt die zender toch weer tot 2020 een subsidie uit het Mensenrechtenfonds, vanwege “de bevordering van het vrije woord”.
Radio Wereldomroep noemt zichzelf een media-organisatie “for social change” maar het is vooral een islamlievende linkse organisatie. Waarvan vrijwel nooit is gebleken dat het vrije woord wordt nagestreefd.
Daarom vraagt de PVV aan de regering om die subsidie in te trekken.