Skip to main content

Inbreng Raymond de Roon in het debat over de nieuwe beleidsnota van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 28 juni 2018

Daar was ie dan eindelijk: de langverwachte nieuwe beleidsnota van minister Kaag.
Het ontbreekt dit kabinet in ieder geval NIET aan ambitie maar - helaas - ontbreekt het WEL aan realiteitszin.

Deze nieuwe nota schetst een beleid dat is gericht op de bestrijding van de grondoorzaken van armoede, migratie, terreur en klimaatverandering.
Toe maar.

Met het door de Nederlandse belastingbetalers opgebrachte geld, wil dit kabinet er dus voor zorgen dat in Afrika de armoede verdwijnt, de welvaart naar een Westers niveau stijgt en dat het er voortaan wat minder heet is.
Want dat zijn volgens dit kabinet de redenen waarom mensen van daar massaal willen migreren naar Europa.
In dat kader noemt het kabinet ook nog het aanpakken van de grondoorzaak van terreur. De PVV is razend benieuwd naar de maatregelen die het kabinet gaat nemen voor het aanpakken van de enige echte grondoorzaak van terreur: de islam. In naam van de islamitische ideologie wordt er dood en verderf gezaaid; niet alleen in Afrika en het Midden-Oosten maar ook in Europa. En dat wordt mede gefaciliteerd door de veerdiensten van Frontex en NGO’s in de Middellandse Zee.
Wij vragen de minister op dit punt uitgebreid uiteen te zetten hoe zij ervoor wil gaan zorgen dat de heilige oorlog die de islam voert tegen de rest van de wereld stopt en hoe zij de import van jihadistische terroristen naar Europa gaat voorkomen.

Ook horen wij graag waarom zij denkt dat het scheppen van een ‘Melkert-baan’ of een stageplek voor jongeren in Afrika en het aanpassen van het klimaat er daadwerkelijk voor zal zorgen dat zij niet meer naar Europa zullen willen reizen.
Het gras in Europa is nou eenmaal groener dan daar.
Dat ligt niet zozeer aan het klimaat, maar aan onze Westerse welvaart en aan onze verzorgingsstaat, die een enorme aantrekkingskracht heeft op migranten uit ontwikkelingslanden. De belofte van gratis geld zorgt er namelijk voor dat ze van heinde en verre hiernaartoe komen.
Is de minister dat met de PVV eens?

Het gaat om migranten die half Afrika doorreizen, contact leggen met mensensmokkelaars, duizenden dollars regelen voor de overtocht naar Europa en aangekomen in Europa, feilloos de weg kunnen vinden naar de bijstandspotten en de gratis asieladvocaten. Denkt de minister nou werkelijk dat zulke mensen niet in staat zijn om in eigen land (of in een van de buurlanden) werk of een andere manier van bestaan te creëeren voor zichzelf?!
Ik vraag de minister hier serieus op in te gaan, want dit is de essentie van ons meningsverschil.
Dit kabinet probeert ons wijs te maken dat ze naar Europa reizen omdat ze niet kúnnen blijven. Maar voorzitter, dat kunnen ze natuurlijk wel. Ze wíllen het alleen niet. In Nederland krijg je namelijk gratis geld. En een gratis huis. En je mag je gezin ook nog importeren, alles op kosten van de Nederlandse belastingbetaler. Daar kan geen enkele in Afrika gecreëerde baan tegenop; is de minister dat met de PVV eens?

Het moge duidelijk zijn:
voor de PVV is het onacceptabel dat Nederlands belastinggeld wordt aangewend om Afrikanen de financiële middelen te geven om zich naar Europa te laten smokkelen, zodat ze hier een zorgeloos bestaan in de bijstand kunnen hebben op kosten van de Nederlandse belastingbetaler. De migratie stoppen kan alleen door de poorten naar Europa te sluiten en stevig dicht te houden voor de tsunami van gelukszoekers. In ieder geval moeten we de Nederlandse grenzen direct hermetisch sluiten.

Beelden zeggen vaak meer dan woorden; de foto’s die zijn gekozen ter illustratie van de beleidsnota zijn dan ook veelzeggend. Het zijn geen foto’s van waterputten, of Afrikaanse vrouwen die sjouwen met zakken graan of rijst. Zoals u op pagina 55 kunt zien, dragen Afrikaanse vrouwen tegenwoordig zonnepanelen.
Want dat is het nieuwe verdienmodel van links in de Derde Wereld: ‘Klimaatactie.’
Dat de Nederlandse burger al krom moet liggen om de klimaatambities van dit kabinet voor Nederland te betalen is blijkbaar niet genoeg. Want nu mag de Nederlandse burger óók nog de rekening voor klimaatactie in Afrika gaan betalen!
Ontwikkelingslanden hoeven zich namelijk niet te houden aan het klimaatakkoord van Parijs. Afgesproken is dat de rijke landen hen vanaf 2020 met een bedrag van 100 miljard dollar per jaar gaan helpen met klimaatgerelateerde investeringen.
Ruim 140 landen, inclusief grote mogendheden als India en China worden aangemerkt als ‘ontwikkelingsland’ en de rekening voor Parijs moet dus in feite opgebracht gaan worden door slechts 50 ‘rijke’ landen, waartoe ook Nederland wordt gerekend.
De intensivering van de internationale klimaatactie zal volgens de plannen van dit kabinet oplopen tot 80 miljoen euro EXTRA per jaar, waarvan 40 miljoen voor een nieuw klimaatfonds voor investeringen in ontwikkelingslanden. Zoals de PVV eerder al constateerde: de Nederlandse burger moet van Rutte 3 dus niet alleen krom liggen voor windmolenparken in de Noordzee, maar ook voor die in Afrika. Te gek voor woorden.

Dan nog een paar opmerkingen over het handelsbeleid.
Het is voor een handelsnatie als Nederland van vitaal belang dat ze zo véél mogelijk afzetmarkten bedient. De EU wil echter de andere kant op. Als lidstaat worden we steeds meer gedwongen ons af te zonderen van de rest van de wereld. Ik bedoel daar het volgende mee:
Er zijn talloze landen die maar al te graag met productieve en innovatieve Nederlanders zaken willen doen. De PVV wil af van de EU. Alleen na een zogeheten Nexit kan Nederland zich weer laten gelden als soevereine natiestaat. Dat betekent automatisch dat we weer onze eigen handelsverdragen mogen sluiten. We kiezen voor bilaterale akkoorden waarbij we slechts met twee partijen om tafel zitten. Zo kunnen we veel sneller schakelen, hoeven we nooit in te leveren op de standaarden die wij in Nederland belangrijk vinden, en staan de Nederlandse industrie en het Nederlandse bedrijfsleven centraal.

Minister Kaag gaf recent tijdens het debat over de handelsmaatregelen van de VS nog toe dat de Amerikanen de dialoog met Nederland over een eventueel bilateraal akkoord wel degelijk zoeken maar dat zij, onze minister, weigert om dat gesprek aan te gaan. Ze verwijst de Amerikanen resoluut door naar de ongekozen eurocraat die namens de 27 EU-lidstaten een multilateraal monsterakkoord wil forceren. Een accoord dat de Amerikanen overigens helemaal niet willen. Een gemiste kans om daadwerkelijk op te kunnen komen voor onze eigen industrie, wat de PVV betreft.