Skip to main content

PVV-vragen over een tsunami van islamitisch geweld tegen christenen in Nigeria

Vragen van de leden De Roon en Wilders (beiden PVV) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over een tsunami van islamitisch geweld tegen christenen in Nigeria:

1.)
Bent u op de hoogte van de recente moordpartijen in Nigeria waarbij christenen massaal het slachtoffer zijn geworden van islamitisch geweld(*)?

2.)
Klopt het dat onder de islamitische Fulani bevolking niet alleen herders maar ook geharde jihadisten rondlopen? Zo nee, waarom niet?

3.)
Deelt u onze mening dat deze bloederige tsunami van geweld die gepaard gaat met het platbranden van huizen en kerken, steeds meer de signatuur draagt van een etnische zuivering?

4.)
Herinnert u zich de antwoorden op eerdere Kamervragen waarin u stelde dat er “geen aanwijzingen zijn dat achter de geweldplegingen een (vooropgezette) religieuze agenda schuilgaat (**)?

5.)
Bent u inmiddels wel van mening dat er een islamitische agenda schuilgaat achter de moordpartijen?

6.)
Heeft u er inmiddels bij de Nigeriaanse autoriteiten op aangedrongen dat de daders van de moordpartijen niet vrijuit mogen gaan? Zo ja, wat was de reactie van Nigeriaanse zijde?

(*) https://www.thenigerianvoice.com/news/268138/killing-in-the-name-of-islam-christian-death-toll-rises-to.html

(**) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20172018-1596.ht