Skip to main content

Debat Nederlandse steun aan gewapende groepen in Syrië

De kabinetten Rutte II en III behoren tot de grootste vrienden van terroristen uit Syrië. Niet alleen wordt terugkeer van Syriëstrijders naar Nederland toegestaan i.p.v. hen de toegang te ontzeggen en het Nederlanderschap te ontnemen, niet alleen staan onze grenzen wagenwijd open voor de duizenden terroristen die zich in Europa ophouden maar nu is ook gebleken dat terroristen actief werden gesteund.

De feiten zijn duidelijk. Nederland steunde terroristen en mensenrechtenschenders in Syrië. Direct en indirect. Met uniformen, satelliettelefoons, laptops, matrassen, slaapzakken, camera’s en Pick-up trucks.

De kabinetten Rutte II en Rutte III dienden als webwinkel voor een allegaartje aan Syrische strijdgroepen. Groepen waarvan de meeste strijders zuivere islamisten, jihadisten of terroristen waren.

Eén ding waren ze in elk geval niet, namelijk: gematigd.

Zo steunde Nederland nog geen jaar geleden Jabhat al-Shamiya. Een groep die zelfstandig sharia-rechtbanken runt en publieke executies heeft uitgevoerd.

Ook steunde Nederland de Sultan Murad Brigade. Loopjongens van Erdogan die het Koerdische Afrin moesten schoonvegen en dat onder meer deden met pick-up trucks zoals door Nederland geleverd. Ook werd een Koerdische woonwijk in Aleppo met raketvuur door hen bestookt.

En of het nog niet gekker kon….het kabinet van premier Rutte financierde ook lokale verkiezingen. In een gebied dat onder controle stond van de strijdgroep Jaish al-Islam: letterlijk vertaald “Het leger van islam”.

Ook deze bandieten hadden een voorliefde voor onderdrukking, de sharia en publieke executies.

Voorzitter,
Er is niet zomaar een vergissing gemaakt door de regering. Er is een krankzinnig wanbeleid gevoerd!! Vanuit het torentje in Den Haag en vanuit het ministerie van Buitenlandse zaken.

Voorzitter,
Even terug in de tijd. De PVV waarschuwde al in 2012 dat de zogenaamd gematigde oppositie geen lang leven beschoren zou zijn. De PVV verzette zich al in 2012 tegen het verlenen van hulp aan Syrische strijdgroepen.
Toch ging Nederland in 2015, ondanks duidelijk verzet van de PVV, over tot het verlenen van hulp aan iets dat er al lang niet meer was:
“gematigde oppositiegroepen”.

Iedereen kon in 2015 op het internet achterhalen dat het gematigde verzet was weggevaagd. Maar toch… toch voorzitter, moest en zou minister Koenders de Nederlandse steun voor de Syrische oppositie er per sé door drukken.

Ik noemde hiervoor al groepen die nooit, maar dan ook nooit, door de keuring hadden mogen komen. Ook niet op basis van de selectiecriteria die door de kabinetten van Rutte zelf werden gehanteerd!

Maar hoe zit het met die andere groepen? Want er waren er 22 in totaal! De PVV wil dat deze lijst geopenbaard worden. Nederland heeft er recht op te weten welke andere mensenrechtenschenders, terroristen of hoe u ze maar wilt noemen, door de regering werden gesteund. De beerput moet compleet open.
Is de minister hiertoe bereid?

De regering steunde rechtstreeks terroristen e.d. met haar beleid van steun aan gewapende Syrische oppositiegroepen. Dat heeft tot gevolg dat nu het risico bestaat, dat lopende strafzaken tegen terrorismeverdachten worden ondermijnd. Tikkende tijdbommen die voor de Nederlandse rechter moeten verschijnen komen misschien nog eerder vrij dan vaak al het geval is.
Waarom is dat risico genomen door steun te verlenen aan Syrische strijdgroepen? Is de minister met mij eens, dat dit een ongewenst en schandalig gevolg is?

Het is te gek voor woorden dat wij heel veel documenten over het Syrische steunprogramma - nog steeds - niet mogen inzien! Ze blijven goed verstopt, net als onze premier die op dit thema ook wegduikt.

Dat terwijl de minister-president nota bene de enige is in het huidige kabinet, die gedurende het hele (NLA) steunprogramma in de ministerraad daarover heeft meebeslist!

Daarom wil de PVV weten op welke momenten dit steunprogramma in het kabinet is besproken en op grond van welke stukken. Die stukken moeten openbaar gemaakt worden. Verder wil ik weten of de Premier de lijst heeft gezien van de 22 strijdgroepen - en op welke momenten de premier op de hoogte is gebracht van de gruwelijkheden, begaan door deze ongure islamitische mensenrechtenschenders! Wat kan de minister ons hierover vertellen?

Déze minister van Buitenlandse Zaken, is intensief bevraagd over wat er is gebeurd onder het steunprogramma voor gewapende Syrische oppositiegroepen. Heeft hij openlijk en eerlijk geantwoord? Bepaald niet, zou ik zeggen. In mei liet hij de Kamer nog weten dat “operationele samenwerking tussen door Nederland gesteunde groepen en jihadisten voor zover bekend niet is voorgekomen”. Maar heel recent kregen we een heel andere reactie van de minister, namelijk: dat het nu eenmaal zo was dat gematigde groepen gelegenheidsallianties sloten met extremisten.
En na het rondetafelgesprek van deze Kamer met deskundigen en getuigen, liet de minister pas los dat Nederland wel degelijk mensenrechtenschenders hielp.
Vanwaar dit gedraai, vraag ik de minister.

Tot slot: de Nederlandse regering was zich er van bewust dat ze mensenrechtenschenders hielp: commandanten van de strijdgroepen kregen dan een cursusje mensenrechten i.p.v. dat – zoals had gemoeten - de steun aan hen onmiddellijk werd beëindigd.
De belofte aan de Kamer van een streng toezicht op de strijdgroepen en het handhaven van harde en duidelijke criteria, bleek geen cent waard.
Dat klopt toch, hè minister?

Het moge duidelijk zijn, dat de PVV een groot vertrouwensprobleem heeft met de minister. Ik zie uit naar zijn reacties.