Skip to main content

AO NAVO

Vz.,

Uiteraard zal er tijdens de NAVO-bijeenkomst aandacht zijn voor de ontwikkelingen in de zee van Azov, de tijdelijke Russische blokkade van de straat van Kerch, en de Oekraïense zeelieden die worden vastgehouden op de Krim.

Wat mijn fractie betreft moet van NAVO-zijde vooral geen extra olie op het vuur gegooid worden, en moet een oproep tot de-escalatie centraal staan. Is dat ook de boodschap die deze minister gaat uitdragen?
Wat nu zeker niet moet gebeuren, is dat het verzoek van Porosjenko om Navoschepen in de zee van Azov wordt ingewilligd.
Dat zou een onverantwoorde escalatie zijn. Er is geen enkele reden om welke escalerende Navostap te nemen. De oorlogsmentaliteit in Kiev, moeten we ver van ons houden.
Zal de minister dat standpunt (geen Navo-escalaties; geen Navoschepen) innemen in de a.s. Navo-bijeenkomst?

De vrije toegang tot de zee van Azov kan voor marineschepen slechts belemmerd worden als blijkt dat er sprake is van vijandige bedoelingen. Vlgs Rusland was dat het geval, doordat de Oekraïense schepen gevechtsklaar waren gemaakt. Nader onderzoek naar de exacte toedracht is wenselijk, alvorens een oordeel geveld kan worden over het Russische optreden tegen de Oekraïense schepen. Welke mogelijkheden zijn er om zo’n onderzoek te laten plaatsvinden? Wat kan NL doen om dat te bevorderen?

Door het Oekraïense parlement is recent in eerste lezing een decreet aangenomen dat het streven naar een volledig NAVO-lidmaatschap in de Oekraïense grondwet moet verankeren.

Eerder zei het kabinet over een mogelijk Oekraïense lidmaatschap dat dit nog “niet aan de orde is”. Maar achter de schermen wordt daar - in ieder geval in Oekraïne - hard aan gewerkt!

Iets dat we niet moeten willen: het zet de relatie met Rusland, die al extreem gespannen is, verder op scherp. Oekraïne moet gewoon een bufferstaat blijven en géén NAVO-lid worden.

Is de minister bereid om die boodschap tijdens de bijeenkomst met de minister van Oekraïne over te brengen?

Vz,
De Navo heeft overigens boter op het hoofd, als het gaat om escaleren mbt Oekraïne.
Ik doel op het feit dat na de val van de muur door diverse Navo-lidstaten was beloofd dat de Navo niet naar het oosten zou uitbreiden, maar dat gebeurde toch. En in 2008 zei de Hoop Scheffer dat Oekraïne niet op dat moment de aspirant-status zou krijgen maar dat het op termijn wel voor lidmaatschap in aanmerking zou kunnen komen. Poetin zei toen tegen hem: “dat gaat niet gebeuren”. Tien jaar later gaf de Hoop Scheffer overigens toe, dat de Navo met het Boekarest-overleg een rode lijn had overschreden en dat hij de gevolgen daarvan had onderschat.
Terecht of niet, door Rusland en door Poetin is de uitbreiding van de Navo richting Rusland als bedrog, een vernedering ervaren. Wie dit miskent, snapt de Russische mentaliteit niet.
Op 10 maart van dit jaar werd door de Navo een escalerende stap gezet, door Oekraïne officieel als aspirant-lid van de Navo aan te merken.
Daarna beklommen Oekraïne en Rusland de escalatieladder.
Oekraïne heeft in enkele maanden tijd liefst 15 schepen vastgehouden in Oekraïense havens, wegens het bezoeken van de Krim.
Dat werd door Rusland beantwoord met een verscherpt (en pesterig) controleregime voor doorvaart door de straat van Kerch.

Nu Rusland een kruisvluchtwapen heeft ontwikkeld en operationeel maakt, dat in strijd met het INF-verdrag is, wil NL regering zich pro-actief inspannen om het verdrag overeind te houden, ondanks dat er tekenen zijn dat de VS overweegt om het verdrag op te zeggen.

Dat de regering dat wil is prima, maar ik wijs er op dat de VS voor effectieve afschrikking en verdediging van Europa geen wapensystemen nodig heeft die verboden worden door het INF-verdrag.
De huidige Russische dreiging is bescheidener dan de dreiging die voordat het INF-verdrag werd afgesloten van de Sovjet Unie uit ging.

Wat er speelt is dat de VS graag wapensystemen wil hebben die in strijd zijn met het INF-verdrag, vanwege China.
Dat land wordt door VS als een veel grotere bedreiging dan Rusland ervaren.

Is de minister bereid om hier rekening mee te houden?
Misschien is het beter om te onderhandelen over het verdrag, gericht op het tot stand brengen van bij voorbeeld regionale beperkingen, wapenplafonds en (meer) transparantie?