Skip to main content

AO Turkije

Voorzitter,

Over de vandaag verschenen China-strategie van het kabinet, is in de media al geconcludeerd dat er geen èchte keuzes worden gemaakt. Dat er geen consequenties worden verbonden aan wat zorgen baart.

Hetzelfde geldt n.m.m. voor de regeringsbrief, waarin het kabinetsstandpunt over Turkije wordt uiteengezet.

In fluwelen bewoordingen staat in die brief wat er allemaal niet deugt in Turkije: de verkiezingen, de persvrijheid, de rechtsgang en de vrijheid van meningsuiting.

Allemaal deugt het niet en verergert het, MAAR - is dan de wonderlijke conclusie van de regering - , TOCH wil onze regering vriendjes worden met het bewind van Erdogan.

Het is alsof onze regering lijdt aan het ‘Ankara-syndroom’. Een aandoening die ondanks alles wat er niet deugt, toch een normalisering nastreeft van betrekkingen en een goede sfeer met een islamitische autoritaire heerser die Europa gijzelt met migranten.

De PVV wil wèl dat concrete maatregelen worden genomen. Zoals bijvoorbeeld het definitief stopzetten van de toetredingssteun. Ook moet de stekker getrokken worden uit de toetredingsonderhandelingen.

Voor dat laatste pleit nu ook de Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz. Hij zei - volkomen terecht - dat “wie democratische verkiezingen niet accepteert, in de EU niets heeft te zoeken''.

Is de minister bereid die lijn te volgen?

In 2019 gaat 19 miljoen euro Nederlands belastinggeld naar Turkije onder de noemer toetredingssteun. 19 miljoen euro, die uit de zakken zijn geklopt van hardwerkende Nederlanders.

Nederlanders die op hun beurt, als zij Turkije bezoeken, moeten waken voor Turkse Stasi-praktijken. Want als ze kritiek hebben geuit op Turkije of Erdogan kunnen ze tijdens hun all inclusive vakantie zo van hun ligbedje worden geplukt. Daarvoor waarschuwt het maandag jl. aangepaste reisadvies voor Turkije.

Hoe verklaart de minister deze bizarre tegenstelling? Dat we een regime financieren, waar onze burgers ook tegen gewaarschuwd moeten worden?
Is dat omdat een meerderheid in Brussel dat wil? Dat kan toch niet waar zijn?

De PVV wil dat de steun niet alleen wordt gestopt, maar ook dat het reeds betaalde bedrag van Turkije wordt teruggevorderd. Er is tenslotte een aanbetaling gedaan voor iets dat door Turkije gewoon niet wordt geleverd. Dat is wanprestatie.

Voorzitter,
We weten van Erdogan dat hij nogal gemakkelijk omspringt met het aanmerken van personen als terroristen. Niettemin zullen er daadwerkelijk personen in Turkse cellen zitten, die ook de Tweede Kamer als terroristen zou bestempelen.

Namelijk jihadistisch tuig dat in het verleden voor het kalifaat van IS heeft gekozen. Graag zou ik willen weten hoe groot deze groep Syriëgangers - met Nederlandse nationaliteit - is die in Turkse detentie zit!? Over hoeveel mensen gaat dat, vraag ik de minister. En, wie zijn het?

Wat de PVV betreft moet hen, zo mogelijk, het Nederlanderschap worden ontnomen. Wordt daar actief aan gewerkt, vraag ik de minister? Of leunt de regering achterover?