Skip to main content

AO RBZ

Vz.,

Venezuela
De secretaris-generaal van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS), Luis Almagro – deze Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken kent hem want we hebben hem op 3 mei nog bezocht - heeft afgelopen dinsdag de onderscheiding van het American Jewish Committee in ontvangst mogen nemen, toegekend voor de strijd van de OAS tegen terrorisme, antisemitisme en dictaturen. Ik feliciteer dhr Almagro en de OAS daarmee.

Bij die gelegenheid van die decoratie heeft Almagro een speech gehouden. Daarin zei hij onder meer dat Hezbollah en Iran een solide operatiebasis hebben in Venezuela.
Dat wil zeggen: Bij het Koninkrijk der Nederlanden op de stoep. Op onze Caribische stoep hebben Hezbollah en Iran een solide operatiebasis. Aldus de secretaris-generaal van de OAS.
Wat vindt de minister daar van? En wat weet hij daarvan? Waarom hebben we daarover nooit iets van de minister gehoord? Nederland is toch waarnemer bij de OAS??
Hezbollah, een terroristische organisatie die aanslagen pleegt, op je stoep hebben, dat is gevaarlijk. Is onze krijgsmacht op de benedenwindse eilanden wel toegerust om om te gaan met een eventueel door Hezbollah geëscaleerde situatie, vraag ik mij af.
De PVV vond al, dat verhinderd moet worden dat mensen uit de Venezolaanse chaos naar de eilanden komen. In dat standpunt voel ik mij nog meer gesterkt, nu ik weet dat Hezbollah en Iran daar voor de deur van het Koninkrijk staan. Is de minister het met mij eens, dat we er alles aan moeten doen om hen daar te weren. Zijn onze inlichtingendiensten daar ook mee bezig, is ook zo’n vraag die bij mij opkomt. Die vraag moet maar in de commissie voor de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten worden besproken.

Iran
Nederland wil zijn zorg uitspreken over het ballistische raketprogramma van dat land, de beroerde mensenrechtensituatie aldaar en de destabiliserende rol van Iran de regio, schreef de minister ons.
Kortom, dat is een houding van Nederland, waar Iran zich niets van aan zal trekken. Zelfs niet als de hele EU diezelfde slappe houding van Nederland overneemt.
De EU heeft geen rol. Wordt niet serieus genomen.
Iran, het land van Jodenhaat, van homohaat, van vrouwenhaat, van andersgelovigenhaat.
Het land dat een staat die lid is van de VN (Israël), volledig van de kaart wil vegen.
Het land dat intercontinentale ballistische raketten ontwikkelt, het land dat terrorisme als belangrijkste exportproduct heeft, het land waar niets goeds vandaan komt.
Dát land moet je wel serieus nemen.
Dát land moet je geen millimeter ruimte geven.
NL faalt daarin. De EU faalt daarin.
De aanpak van de VS ( het opzeggen van de Irandeal over nucleaire wapens om Iran tot een betere deal te dwingen door zware sancties op te leggen) is naar de mening van de PVV veel beter.

Soedan
Enkele dagen nadat president Bashir was afgetreden en gevangen gezet, dacht menigeen dat er nu een kans was op een verbetering van de situatie in Soedan.
Inmiddels snapt iedereen, dat dat niet zo is.
Het geweld tegen demonstranten voor meer vrijheid, is rap en meedogenloos toegepast.
De macht is in handen van de man die in het eerste decennium van deze eeuw terreur zaaide in Darfur: Mohamad Hamdan(i) alias Hemeti.
Waarom hij nooit is aangeklaagd door het International Criminal Court (ICC), is mij een raadsel. Er zijn genoeg aanwijzingen voor genocide en oorlogsmisdrijven, begaan door de Janjaweed terreurmilitia waar hij leiding aan gaf.
Wil de minister zich er voor inzetten dat dit alsnog gebeurt? We hebben niet voor niets een half miljard € betaald voor dat fraaie ICC-kantoor hier in Den Haag. Veel gepresteerd is er daar overigens nog niet.
Gelooft de minister nu werkelijk, zo vraag ik hem, dat er in Sudan nu een transitiefase is, met als einddoel een democratisch gekozen burgerregering? Ik zie het niet gebeuren.
Wat ik wel zie, is dat Hemeti fors gesteund wordt door autoritaire leiders van het Arabisch schiereiland, de Saoedische kroonprins, Bin Salman, voorop. Dat kan toch niet veel goeds betekenen, of wèl minister?
Of die Saoedische steun de door onze regering gewenste stabiliteit in Soedan leidt, is nog de vraag. Er is veel verdeeldheid binnen de machtsstructuren in Soedan.
Er is m.i. dan ook een risico dat het land terechtkomt in een burgeroorlog.
Dat Nederland of de EU dat zou kunnen voorkomen? Het lijkt mij niet waarschijnlijk.

EU Global strategy
De regering wil de effectiviteit van het van het buitenlands beleid van de EU bevorderen,
door het volgende in de komende Raad Buitenlandse Zaken ter sprake te brengen:
1. De besluitvorming bij unanimiteit over zaken van buitenlands beleid veranderen in meerderheidsbesluitvorming;
2. Een instrument invoeren dat “constructieve onthouding” inhoudt. Dat instrument wil, dat als een land ergens tégen is, het geen tegenstem uitbrengt maar zijn tong inslikt. Een laffe houding dus.
Dit zijn allemaal ideetjes, waarmee van een land gevraagd wordt om zijn soevereiniteit in te leveren op het gebied van het buitenlands beleid.
De PVV is hier mordicus tegen. Wij willen niet, dat ons land - langs welke weg dan ook -
iets opgelegd krijgt, door de strot gedrukt krijgt, waar wij tégen zijn.