Skip to main content

PVV-vragen over een nieuw Europees migratieplan over bootmigranten

Vragen van de leden Fritsma, Emiel van Dijk en Wilders (allen PVV) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over een nieuw Europees migratieplan over bootmigranten.

1.)
Klopt het dat veertien lidstaten inmiddels akkoord zijn gegaan met het plan uit de koker van Frankrijk en Duitsland om door ngo's opgehaalde migranten te verdelen over de lidstaten van de EU (*)? Zo ja, welke gekkie- landen zijn dit?

2.)
Herinnert u zich de belofte aan de Kamer dat nooit meer migranten over worden genomen van schepen als de 'Seawatch' en kunt u toezeggen dat u deze belofte absoluut gestand doet (nadat die eerder helaas al eens is gebroken)? Zo nee, hoe serieus kunnen we het kabinet dan nog nemen?

3.)
Deelt u de mening dat ngo's die migranten ophalen en naar Europa brengen (in plaats van naar Noord Afrika terug te brengen) een schakel vormen in laakbare mensensmokkel en daarmee het probleem van illegale migratie in stand houden? Zo nee, waarom niet? Wat doet u om deze criminele organisaties aan te pakken?

4.)
Erkent u dat Italiƫ er met gezond verstandsbeleid, te weten het niet meer binnenhalen van schepen met illegale migranten, in is geslaagd het probleem van mensensmokkel aan te pakken en dat het daarom gekkenwerk is om precies het omgekeerde te doen zoals het EU plan beoogt? Zo nee, waarom niet?

5.)

Hoe gaat u voorkomen dat dit EU plan realiteit wordt waardoor ook Nederland weer een stroom nepvluchtelingen kan verwachten, die door de open grenzen ook vanuit andere Europese landen probleemloos binnen kunnen komen? Kunt u toezeggen nooit aan deze plannen te zullen gaan deelnemen?

6.)
Deelt u onze mening dat Nederland al meer dan genoeg (nep-) vluchtelingen en migranten heeft opgevangen en dat we ze juist terug moeten sturen i.p.v. bootladingen nieuwe (kansloze) migranten binnen te halen? Zo ja, bent u bereid een totale asielstop in te stellen? Zo nee, waarom niet?

(*) Telegraaf, 23 juli 2019