Skip to main content

PVV EIST SNELLE UITZETTING VAN KRAKENDE ILLEGALEN

Vragen van de leden Fritsma, Emiel van Dijk en Wilders (allen PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over illegalen die panden kraken:

1.)
Hoe is het mogelijk dat de club krakende illegalen “We are here” al jarenlang ongestraft huizen en gebouwen kan kraken (*)? Waarom wordt de anti- kraakwet niet gehandhaafd?

2.)
Zijn er weleens krakers van deze bende vervolgd / veroordeeld wegens het kraken, wat toch echt een misdrijf is? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet?

3.)
Zijn er (daarna) weleens krakers van deze bende uit Nederland verwijderd? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waarom niet?

4.)
Bent u bereid om per direct al deze krakende illegalen uit de door hen bezette kraakpanden te verwijderen en, belangrijker nog, ook uit Nederland te verwijderen? Zo nee, waarom niet?

(*) Telegraaf, 4 september 2019