Skip to main content

Geen bevoordeling huisvesting moslimorganisatie

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over het bericht “Luxekantoor koopje voor moslimclub”.

1.)
Bent u bekend met het bericht “Luxekantoor koopje voor moslimclub”? (*)

2.)
Is het waar dat de historische Montelbaanstoren door het Amsterdamse stadsdeel Centrum voor een symbolisch bedrag aan de stichting Secret Garden wordt verhuurd? Zo ja, welk bedrag aan huur betaalt deze organisatie maandelijks voor dit pand?

3.)
Bent u het er mee eens dat het onacceptabel is dat de genoemde stichting op kosten van de Amsterdamse belastingbetaler dient te worden gehuisvest, nota bene in de duurste kantoorruimte van de stad? Zo neen, waarom niet?

4.)
Bent u bereid de gemeente Amsterdam tot de orde te roepen, op te dragen af te zien van deze zeer onwenselijke huurconstructie en de Montelbaanstoren te verhuren aan een huurder die de verschuldigde huur zelf kan opbrengen? Zo neen, waarom niet?

5.)
Bent u tevens bereid paal en perk te stellen aan het verstrekken van dergelijke buitensporige vormen van overheidssteun door lagere overheden aan organisaties als de genoemde stichting en te eisen dat dergelijke organisaties voortaan hun eigen broek op kunnen houden? Zo neen, waarom niet?

 
(*)Telegraaf.nl