Skip to main content

Stop geldverslindende en zinloze aanpak Marokkanengemeenten

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Wonen, Wijken en Integratie over het bericht dat de meeste ’Marokkanengemeenten’ geen prestatieafspraken over het terugdringen van criminaliteitscijfers, schooluitval en werkloosheid bij Marokkaans-Nederlandse jongeren willen maken.

1.)
Bent u bekend met het bericht “'Marokkanengemeenten' weigeren doelen te stellen”? (*)

2.)
Klopt het dat de overgrote meerderheid van de zogenaamde Marokkanengemeenten domweg weigert om duidelijke prestatieafspraken over het terugdringen van criminaliteitscijfers, schooluitval en werkloosheid bij Marokkaans-Nederlandse jongeren, maar niettemin wel jaarlijks de extra 7 miljoen Euro aan belastinggeld incasseert die is vrijgemaakt om de Marokkanenproblematiek aan te pakken, dit in ruil voor wat vage toezeggingen?

3.)
Deelt u de mening dat hiermee opnieuw is aangetoond dat de pappen en nathouden aanpak van de door Marokkanen veroorzaakte problemen helemaal niet werkt? Zo neen, waarom niet? Zo ja, bent u bereid onmiddelijk te stoppen met het geld uitgeven richting gemeenten die daar niets concreets mee doen?

4.)
Bent u nu eindelijk bereid om te stoppen met deze cultuur van “subsidies en experimenten” en in plaats daarvan in te zetten op het van de straat halen van overlastgevers, hen veel harder te straffen en waar mogelijk (in geval van verblijfsvergunning of dubbele nationaliteit) over te gaan tot verwijdering uit Nederland?

(*) 'Marokkanengemeenten' weigeren doelen te stellen, Trouw.nl