Skip to main content

PVV wil ontslag van topambtenaar die banden heeft met jihadistische organisatie

Vragen van de leden Fritsma en Brinkman (beiden PVV) over de warme banden van een Rotterdamse topambtenaar met een jihadistische organisatie.

1.)
Hoe beoordeelt u het dat de Rotterdamse topambtenaar Bilal Taner bevriend is met mensen van een organisatie die terrorisme steunt, het martelaarschap voor jihadisten verheerlijkt en Israel en de V.S. bedreigt (*)?

Indien deze informatie klopt:

2.)
Hoe is het mogelijk dat deze man, die door leden van genoemde verschrikkelijke organisatie zelfs 'broeder' wordt genoemd, bij de gemeente Rotterdam is aangesteld?

3.) 
Bent u bereid na te gaan op welke manier Bilal Taner precies bij de jihadistische organisatie is betrokken en of hij daarvoor vervolgd kan worden? Zo neen, waarom niet?

4.)
Bent u bereid er zorg voor te dragen dat deze man, die door zijn banden met terreurverheerlijkers de Nederlandse en Rotterdamse samenleving beslist geen goed zal doen, zo snel mogelijk wordt ontslagen? Zo neen, waarom niet?

5.)
Kunt u garanderen dat geen enkele andere (Rotterdamse) ambtenaar of bestuurder banden heeft met dergelijke organisaties en bent u bereid daar onderzoek naar te doen? Zo neen, waarom niet?

(*) Ambtenaar in contact met Jihadisten, Telegraaf.nl