Skip to main content

PVV: Criminele illegalen uitzetten of vastzetten

PVV-Kamerlid Sietse Fritsma wil dat het kabinet toezegt dat illegale vreemdelingen, die om wat voor reden dan ook niet kunnen worden uitgezet, permanent worden vastgezet!

Fritsma: "Wanneer criminele vreemdelingen of hun landen van herkomst niet meewerken aan vertrek uit Nederland mag dat nooit tot gevolg hebben dat ze onze samenleving weer kunnen opzadelen met hun wangedrag". 

Hoewel de PVV niet voor het eerst pleit voor dit "uitzetten of vastzetten" principe, wordt de noodzaak hiervan pijnlijk duidelijk door de tragische gebeurtenissen in het Groningse Baflo. Fritsma heeft de volgende Kamervragen gesteld. 

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Immigratie en Asiel over het bericht dat de illegale vreemdeling die de moorden in het Groningse Baflo heeft gepleegd meerdere mislukte uitzetpogingen achter de rug heeft. 

1.)
Is het waar dat de vreemdeling die in Baflo twee mensen om het leven heeft gebracht illegaal in Nederland verbleef en al meerdere mislukte uitzetpogingen achter de rug heeft?(*)

2.)
Zo ja, wat is de nationaliteit van betrokkene en om welke redenen zijn de uitzetpogingen mislukt? In hoeverre hangt dit samen met onwil van het land van herkomst of van betrokkene zelf om terugkeer naar het land van herkomst te doen slagen?

3.)
Hoe vaak heeft de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gezeten en hoe vaak is deze bewaring opgeheven met als gevolg dat hij ondanks zijn illegale status weer vrij in de samenleving rond kon lopen?

4.)
Hoeveel criminele vreemdelingen zijn er die ondanks illegaliteit vrij in de samenleving rond kunnen lopen, al of niet na (herhaalde) uitzetpogingen?

5.)
Deelt u de mening dat op deze vreemdelingen het principe van "uitzetten of vastzetten" van toepassing moet zijn zodat onze samenleving niet met hun wangedrag wordt opgezadeld (wanneer uitzetting mislukt)? Zo neen, waarom niet?

(*) Algemeen Dagblad, 15 april 2011