Skip to main content

PVV wil opheldering over verleende verblijfsvergunning

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Immigratie en Asiel over het verlenen van een verblijfsvergunning aan een Marokkaan die betrokken is bij een gewelddadige beweging (*)

1.)

Hoe is het mogelijk dat een verblijfsvergunning is verleend aan de Marokkaan Hasan B., die betrokken is bij een gewelddadige islamitische organisatie? Op welke grond is dit gebeurd?

2.)
Deelt u de mening dat het niet de bedoeling kan zijn dat aan dit soort gevaarlijke individuen verblijfsrecht in Nederland wordt toegekend? Zo neen, waarom niet?

3.)
Hoe vaak is aan vreemdelingen, die betrokken zijn (geweest) bij gewelddadige bewegingen, verblijf in Nederland toegekend en is thans uitgesloten dat dit (nog steeds) gebeurt?

4.)
Bent u bereid om de verblijfsvergunning van Hasan B. in te trekken (bijvoorbeeld wegens eventueel langdurig verblijf in Spanje)? Zo neen, waarom niet?

*Volkskrant.nl