Skip to main content

PVV: pak Utrecht aan wegens het opvangen van uitgeprocedeerden

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Immigratie & Asiel over het bericht 'Vreemde daklozen in opvang' (*)

1.)
Bent u bekend met het bericht 'Vreemde daklozen in opvang'?

2.)
Hoe beoordeelt u het dat de gemeente Utrecht een reeds in 2007 gemaakte afspraak aan haar laars lapt door opvang te verlenen aan uitgeprocedeerde asielzoekers?

3.)
Deelt u de mening dat dit het terugkeerproces ernstig in de wielen rijdt daar de plicht om terug te keren naar het land van herkomst met het bieden van opvang ondermijnd wordt?

4.)
Deelt u de mening dat het schenden van genoemde afspraak onacceptabel is, temeer nu dit de belastingbetaler ruim 8 ton kost? Zo neen, waarom niet?

5.)
Hoe beoordeelt u het opereren van B&W van de gemeente Utrecht gezien de forse oververtegenwoordiging van illegalen in die stad (**) in relatie met het (willen) faciliteren van deze groep die gewoonweg niet in Nederland mag zijn?

6.)
Welke andere gemeenten houden zich niet aan de afspraak om per 2009 te stoppen met het opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers?

7.)
Bent u bereid om gemeenten, die vasthouden aan het bieden van opvang voor uitgeprocedeerden, stevig te korten op het gemeentefonds in het kader van “wie niet horen wil moet maar voelen”? Zo neen, waarom niet?

 

(*) De Telegraaf, 16 december 2011

(**) Binnenlands Bestuur, 14 juli 2011