Skip to main content

PVV: IND gaat boekje te buiten

PVV-Kamerlid Sietse Fritsma is 'not amused' door het advies van de IND aan uitgeprocedeerde asielzoekers om een nieuwe asielaanvraag in te dienen zodat weer recht op opvang ontstaat.


Fritsma: "Het is de taak van de IND om het vreemdelingenbeleid uit te voeren, niet om juridische bijstand te verlenen. Dat de IND dit doet is belachelijk, zeker gelet op de doelstelling dat procedurestapelen juist moet worden tegengegaan".

Fritsma heeft bijgevoegde Kamervragen gesteld.

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Immigratie & Asiel over het aanbod van de IND aan uitgeprocedeerde Somaliers. (*)

1.)
Is het waar dat de IND protesterende uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers heeft aangeraden om een nieuw asielverzoek in te dienen, zodat weer recht op opvangfaciliteiten ontstaat?

2.)
Zo ja, sinds wanneer hoort het bij de taken van de IND om (uitgeprocedeerde) asielzoekers juridisch advies te geven?

3.)
Deelt u de mening dat het advies volkomen ongepast is, daar het juist de bedoeling is om het ongewenste procedurestapelen tegen te gaan in plaats van aan te moedigen?

4.)
Deelt u de zorg dat door deze werkwijze van de IND ook andere uitgeprocedeerde asielzoekers weer gaan doorprocederen om opvang te verkrijgen, in plaats van terugkeren naar het land van herkomst?

5.)
Kunt u er zorg voor dragen dat de IND dit soort raar juridisch advies aan uitgeprocedeerden nooit weer geeft? Zo neen, waarom niet?

 

(*) Elsevier.nl (28-12-11)