Skip to main content

Vragen over maatregelen naar aanleiding van het gebleken graaigedrag van COA-directeur Albayrak

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel over maatregelen naar aanleiding van het gebleken graaigedrag van COA-directeur Albayrak (*)

1.)
Bent u, nu de feiten over het te hoge salaris van mevrouw Albayrak en de door haar verstrekte onjuiste informatie hierover onomstotelijk vast zijn komen te staan, bereid om over te gaan tot onmiddellijke en volledige terugvordering van het te veel aan haar uitbetaalde salaris, één en ander conform uw toezegging gedaan tijdens het algemeen overleg over het COA op 12 oktober 2011? Zo neen, waarom niet?

2.)
Bent u tevens voornemens om aangifte te doen van fraude tegen mevrouw Albayrak, onder meer omdat zij privé gebruik van haar dure dienstauto probeerde te verdoezelen middels het met terugwerkende kracht veranderen van afspraken in haar agenda? Zo neen, waarom niet?

 

(*) Rapport Scheltema (onderzoek naar COA)