Skip to main content

Vragen over problemen in het terugkeerproces illegalen en uitgeprocedeerde vreemdelingen

Vragen van het lid Fritsma (PVV) aan de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel over problemen in het terugkeerproces / bij de Dienst Terugkeer en Vertrek (*)

1.)
Hoe beoordeelt u de problemen bij de Dienst Terugkeer en Vertrek, zoals die door het programma ‘Nieuwsuur’ naar voren zijn gebracht?

2.)
Deelt u de mening dat het onacceptabel is wanneer deze problemen leiden tot minder vertrekken / uitzettingen van illegale / uitgeprocedeerde vreemdelingen? Zo neen, waarom niet?

3.)
Wat is ondernomen / wat gaat u ondernemen om de werkwijze bij genoemde dienst te verbeteren, bijvoorbeeld door taalvaardigheden van medewerkers beter aan te laten sluiten bij de landen van herkomst waarop zij zich richten en meer specialisatie van medewerkers op landen te bewerkstelligen?

4.)
Deelt u de zorg over de in 2011 gedaalde terugkeercijfers? Wat wordt in het werk gesteld om deze zo snel mogelijk te verbeteren? Zijn de resultaten hiervan reeds zichtbaar?

 

(*)  Uitzending 'Nieuwsuur', 18 april 2012