Skip to main content

PVV eist aanpak gemeente die met Wmo-gelden opvang illegalen wil verzorgen

Vragen van de leden Fritsma en Agema (beiden PVV) aan de staatssecretaris van Veiligheid en justitie en de staatssecretaris van VWS over het bericht dat de gemeente Smallingerland opvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers wil betalen met geld dat bedoeld is voor mensen met een beperking.

1.)
Bent u bekend met het voornemen van de gemeente Smallingerland om (in strijd met gemaakte afspraken) uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen? (*)

2.)
Hoe gaat u deze ernstige ondermijning van het terugkeerbeleid voorkomen?

3.)
Deelt u de mening dat het schandalig is dat genoemde gemeente deze opvang ook nog wil betalen met geld dat bedoeld is voor mensen met een beperking (Wmo- gelden)? Zo ja, hoe pakt u genoemde gemeente op deze misstand aan? Zo neen, waarom niet?

4.)
Kunt u garanderen dat er geen cent belastinggeld, dat bedoeld is voor mensen met een beperking, naar vreemdelingen gaat die hier niet eens mogen zijn? Zo neen, waarom niet?

5.)
Kunt u gemeenten als Smallingerland duidelijk maken dat het hier gaat om vreemdelingen waarbij (tot en met de onafhankelijke rechter) is vastgesteld dat ze geen gevaar lopen in het land van herkomst, daar (dus) naar terug moeten keren, maar dit simpelweg vertikken? Zo neen, waarom niet?

6.)
Kunt u bevorderen dat veel meer uitgeprocedeerde asielzoekers terugkeren naar het land van herkomst / uitgezet worden zodat het niet meer nodig is om gemeenten steeds aan te spreken op het (tegen de afspraken in) bieden van opvang? Zo neen, waarom niet?

 

 

(*) Lees hier het artikel