Skip to main content

Inbreng begroting koninkrijksrelaties 2014

Voorzitter, zoals bij elk debat over Koninkrijksrelaties, kunnen we weer een hele hoop misstanden, schandalen en corruptiezaken op een rijtje zetten. Verdwenen Nederlands belastinggeld, financiële en bestuurlijke puinhopen, corruptie en misdaad rond prostitutie, gokwezen en vreemdelingenverkeer... Het is weer teveel om op te noemen. Scheidslijnen tussen politiek en criminaliteit zijn vaak moeilijk te trekken. Onder- en bovenwereld overlappen elkaar. De PVV blijft zeggen dat overzeese bananenrepublieken zoals Curacao en Sint Maarten ons koninkrijk en de Nederlandse belastingbetaler niet waardig zijn...

Het irriteert mijn fractie ook dat de Nederlandse politiek decennialang om de problemen van de voormalige antillen heen blijft cirkelen. Jaar op jaar is iedereen het er over eens dat er grote problemen zijn en dat die problemen moeten worden aangepakt. Maar er is een groot verschil tussen woorden en daden. In de praktijk moddert alles gewoon door zoals het altijd al doormodderde!

Vz, er moeten nu eindelijk stappen worden gezet om ons van de problemen te bevrijden. En dat kan alleen door definitief afscheid te nemen van de voormalige Antillen. Dit is wat de PVV altijd heeft gezegd en altijd zal blijven zeggen. Om te bereiken dat Nederland de banden met de voormalige antillen verbreekt, moet er één belangrijk ding geregeld worden en dat is aanpassing van het handvest van de Verenigde Naties. Art. 73 om precies te zijn... Dit komt erop neer dat Nederland niet eenzijdig de banden met de overzeese gebiedsdelen door mag snijden. Alleen de vroegere gekoloniseerde gebieden mogen dit eenzijdig doen. Dit is de hoofdoorzaak van alle ellende en de reden dat eilanden als Curacao ons tot in de eeuwigheid aan het lijntje kunnen houden. Dit is waarom de band van de eilanden met Nederland steeds in het kader staat van wel de lusten maar niet de lasten. Alleen ons land heeft vele verplichtingen! De rest van het koninkrijk niet! De mening van Nederland, van de Nederlandse burger, de Nederlandse belastingbetaler doet er niet toe. Die is volkomen irrelevant en minderwaardig aan de mening van de inwoners van de Antillen. De PVV vindt dit een onacceptabel situatie. Is de minister het daarmee eens, is mijn eerste vraag. Vind de minister ook niet dat het belachelijk is dat Nederland en de Nederlandse burger voor eeuwig door de voormalige antillen gegijzeld kunnen worden, ook als dat tegen onze wil is... Graag een reactie.

Vz, rond deze kwestie speelt niet alleen het punt dat we niet eens de vrijheid hebben om afscheid te nemen van de overzeese gebiedsdelen, maar er speelt meer! Het gaat hier gewoon om de onafhankelijkheid van Nederland, die er op deze manier niet is. Het gaat om het zelfbeschikkingsrecht van de Nederlandse bevolking, dat nu niet eens bestaat. De PVV roept het kabinet op om dat zelfbeschikkingsrecht en die onafhankelijkheid te herstellen. En dat kan door er op aan te sturen dat genoemde VN bepaling wordt gewijzigd. Zorg daar z.s.m. voor vraag ik de minister. En als de minister geen duidelijke toezegging geeft op dit punt, zal mijn fractie er wellicht een motie over indienen. De mening van de Ned. burger verdient nml. meer dan standaard van tafel geveegd te worden door een bepaling uit het VN handvest.

Vz, naast deze belangrijke vraag, wil de fractie van de PVV aandacht vragen voor een tweede cruciaal punt. En dat is het punt van overlast en criminaliteit van Antillianen in Nederland. Nederland is door met name Curacao jarenlang gezien als een mooie afvoerput voor probleemgevallen. Hiermee is ons land opgescheept met enorme veiligheidsproblemen. Het jaarrapport Integratie gaf recentelijk aan dat van alle antilliaanse jongeren in Nederland méér dan de helft is aangehouden. Daarbij gaat het ook nog vaak om delicten waar grof geweld bij komt kijken... De alarmbellen rinkelen al jaren, maar er is geen enkele verbetering in zicht.

Vz, dit kan zo natuurlijk niet langer. Nu wil het geval dat die conclusie ook al getrokken is ten tijde van het kabinet Balkenende 3. Toen kwam voormalig minister Verdonk met een wetsvoorstel om criminele Antillianen uit Nederland te verwijderen. Helaas is dit voorstel ingetrokken onder Balkenende 4. De consensus was dat de problemen 'op een andere manier zouden worden opgelost'.Men had daarbij de voorkeur voor preventie, zo klonk het hier in de zaal. Nou, we kunnen nu, jaren later, en met de nieuwste misdaadcijfers bij de hand, rustig stellen dat hier helemaal niets van is terecht gekomen! Het op een andere manier oplossen van door antilliaanse criminelen gepleegde misdaad is in één woord lariekoek gebleken. Erkent het kabinet dit! In ieder geval staat de noodzaak nu buiten kijf, om een wet in het leven te roepen die ervoor zorgt dat criminele antillianen ons land worden uitgezet. De PVV zorgt hierbij graag voor de aanzet. Samen met mijn collega van klaveren dien ik binnenkort een wetsvoorstel in op grond waarvan criminelen, afkomstig uit Curaçao, Aruba of sint Maarten, uit ons land kunnen worden verwijderd. Nadat ze eerst hun gevangenisstraf hebben uitgezeten natuurlijk.

Vz, hoewel het principe van dit wetsvoorstel dus niet nieuw is, is dit toch anders dan dat van toenmalig minister Verdonk. De kracht van het PVV wetsvoorstel is namelijk dat voor de uitzetting van criminele antillianen dezelfde methodiek wordt gehanteerd als bij uitzetting van vreemdelingen het geval is. Dit is de zgn. glijdende schaal, waarbij de combinatie van verblijfsduur in Nederland en opgelegde strafmaat de mogelijkheid tot uitzetting bepaalt. Hoe korter het verblijf in Nederland, hoe eerder men kan worden uitgezet. Zo is bij een verblijfsduur van minder dan 3 jaar een gevangenisstraf van slechts één dag al genoeg om over te gaan tot verblijfsbeëindiging in Nederland... Natuurlijk zal het wetsvoorstel hier in een later stadium worden uitgebreid worden besproken, maar ik wil wel een algemene reactie van de minister over hoe het kabinet denkt over het probleem van criminele antillianen en over de noodzaak van uitzetting uit Nederland.